Här händer det

LFM30 besöker Varvsstaden – i fokus Peabs återbruk.

Tipsa om nyhet
Fredagen den 15 oktober besökte LFM30 Varvsstaden i Malmö. Studiebesöket arrangerades av Arbetsgrupp 5: Klimatneutral förvaltning, drift och underhåll. Syftet var att lära sig mer om återbruk och återvinning.

Varvsstaden Ab (då Peab) har sedan förvärvet från Saab Celsius 2005 utvecklat området till färdiga byggrätter, som framförallt Peab Bostad därefter utvecklat till färdiga projekt.

“Eftersom LFM30-medlemmarna visade så stort intresse inför besöket hoppas vi att detta blir en återkommande aktivitet under 2022.”

Mottagningen leddes av Peabs representanter Erik Wennerholm och Caroline Marklund. Erik, projektchef för infrastrukturen i Varvsstaden, höll en dragning om hållbarhet och återbruk. Därefter följde en 45 minuters rundvandring i området.

Bland de 25 deltagarna fanns representanter från bl.a. Wihlborgs, Ikano bostad, AFRY, Sweco, LTH och MKB. Besökarna gavs en inblick i arbetet med pågående och kommande projekt, samt utmaningarna kopplade till de många kulturskyddade byggnaderna inom området.

– Jag vill rikta ett stort tack till Peab och Erik Strandberg, säger Patrik Reic, aktiv i AG5 och en av LFM30:s arrangörer. Dialogen påbörjades redan under våren, vilket möjliggjorde studiebesöket. Eftersom LFM30-medlemmarna visade så stort intresse inför besöket hoppas vi att detta blir en återkommande aktivitet under 2022.

 

 

TEMAN FÖR DAGEN

  • Hur arbetar Peab med krav på garantier, ljud och brand?
  • Vilka kontrakt- och avtalslösningar finns för att klara mål och krav?
  • Hur jobbar Peab för att aktivt ta tillvara på befintligt material när de utvecklar Varvsstaden?

 

 

4 LÄRDOMAR FRÅN STUDIEBESÖKET

  1. Varvsstaden har lyckats inventera samtligt material och kartlagt både föroreningar och möjliga återbruksmaterial.
  2. Samtligt material kommer att återanvändas eller återbrukas – enbart en liten del av förorenade material kommer att gå till deponi.
  3. Samtligt material är samlat i ”Materialbanken”, en databas där entreprenörer och projektörer kan söka efter material.
  4. Besökarna fick också ta del av både möjligheter i att bevara kulturvärden samt de utmaningar som återbruk innebär för arbetsmiljö, garantier, kvalitet, anpassning av utformning.

Förslag till nyheter


    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com