Här händer det

LFM30 Byggherreforum bjuder in till workshop om klimatneutrala projekt.

Tipsa om nyhet
Den 13 oktober inleds LFM30:s Byggherreforum – med en workshop. Syftet är att hjälpa LFM30:s byggherrar identifiera utmaningar och lösningar för att starta sina klimatneutrala pilotprojekt.

Information och anmälan

Workshop om klimatneutrala projekt

Datum: 13 oktober
Tid: 13.00 – 16.30
Plats: Granitor, WTC: lokal Tokyo, Jungmansgatan 12

Byggherreforum är ett gemensamt initiativ av LFM30 och Malmö stad. Fokus är på tre frågor:

  1. Hur kan byggaktörerna lära tillsammans för att skapa bästa möjliga förutsättningar för de klimatneutrala byggprojekten?
  2. Hur tar vi tillvara de stora möjligheter som pilotprojekten innebär: goda exempel och benchmark i metod och processutveckling för LFM30-aktörerna?
  3. Hur skapar vi ett proaktivt lärande där kunskapen från piloterna lyfts in i byggförutsättningarna för att möta Malmös tillväxt 2025-2040/2050?

 

Initiativet syftar alltså till att stödja inblandade aktörer i uppförande och genomförande av de klimatneutrala byggprojekt som byggstartas i Malmö före 2025. Tanken är att Byggherreforum ska öka tryggheten i projektering och byggproduktion genom att vara en kontaktyta för praktiska frågeställningar mellan aktörer i byggvärdekedjan.

– På så sätt är det en plattform som använder och kompletterar det kunskaps- och kompetensuppbyggande arbete som sker i LFM30:s olika arbetsgrupper, säger medarrangören Tomas Nord, forskare på RISE, AP-ledare i Arbetsgrupp 1: Affärsmodeller, incitament och samverkan.

Gruppträffarna riktar sig till de projektchefer, projektledare och bygg- och projekteringsledare bland LFM30-anslutna aktörer som är närmast aktiva i uppstart och genomförande av byggprojekten.

– Byggherreforum är ett viktigt steg för LFM30 att gå från teori till praktik. Styrkan med nätverket är att vi hjälper varandra i branschen att hitta kostnadseffektiva och trygga vägar fram mot att kunna nå de kommunala och nationella klimatmålen för bygg och anläggningssektorn, säger Andreas Eggertsen Teder, arkitekt och hållbarhetsexpert på White.

Alla anslutna byggherrar som deltar på Byggherreforum har förbundit sig att byggstarta minst ett klimatneutralt byggprojekt i Malmö, senast 2025. Det är dock möjligt för LFM30-anslutna aktörer att placera sina klimatneutrala byggprojekt i annan valfri region i Sverige.

– Byggherreforum ger möjlighet för byggledare och projektörer att lära av varandra och dela mer sig av kunskap men också tillsammans lösa utmaningar i projekten. Tillsammans kommer pilotprojekten som startas i Malmö bli en unik språngbräda för klimatneutralt byggande i Europa. Testbädd Malmö är på riktigt – för klimatets skull, säger medarrangören och stadsbyggnadsstrategen Josephine Nellerup, Malmö stad.

Erfarenhetsbaserad dialog och problembaserat lärande

Byggherreforumet kommer vara uppbyggt kring erfarenhetsbaserad dialog och lärande. De tematiserade gruppträffarna kommer anordnas 4–6 gånger per år, där deltagarna utvecklar, löser och lär av varandra om identifierade utmaningar till pilotprojekten.

Metoden utgår från ett problembaserat lärande där en identifierad utmaning löses med hjälp av extern kunskap i kombination den egna kompetensen.

Processen för Byggherredialogen.

Så går det till – steg och aktiviteter

  1. Inledande workshop för att identifiera utmaningar och kunskapsbehov (kostnadsfri).
  2. Tematiserade träffar där kunskapsseminarium kombineras med processledd dialog i mindre grupper. 4-5 träffar är planerade i första omgången. (deltagaravgift).
  3. Avslutande träff/seminarium för sammanfattning av genomgångna utmaningar och skapade erfarenheter. Mål att skapa gemensamt och enskilt lärande om klimatneutralt byggande.
  4. Möjlighet till mellanliggande coaching och lärande i det egna pilotprojektet (separat avtal).

Förslag till nyheter


    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com