Här händer det

LFM30 i Stadsutvecklingspodden.

Tipsa om nyhet
Rikard Sjökvist, styrelseordförande i LFM30, pratar samverkan i Stadsuvecklingspodden.

Kan samverkan inom bygg- och fastighetsbranschen och med forskare leda till fler hållbara fastigheter och ökade möjligheter att nå klimatmålen? Det är två av flera frågor som diskuteras i avsnitt 22 av Stadsutvecklingspodden.

Poddens avsändare är Institutet för hållbar stadsutveckling på Malmö universitet. Där träffas forskare och praktiker/tjänstepersoner för att samtala om hållbar stadsutveckling.

Samtalet handlar dels om samverkan i allmänhet, dels om samverkan mer specifikt inom LFM30, Lokal färdplan Malmö 2030. Vilka är möjligheterna och utmaningarna för den här typen av stora samarbeten – där aktörer från olika branscher och sektorer möts? Och hur får vi näringsliv och akademi att samverka ”på riktigt” och därmed öka förståelsen för varandras verkligheter?

Deltagare:

Förslag till nyheter


    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com