Här händer det

LFM30 ICLEI Mobile Workshop.

Tipsa om nyhet
Under ICLEI World Congress 2021-2022 arrangerade LFM30 en Mobile Workshop – en bussrundtur till sex byggarbetsplatser i Malmö, med goda exempel kring klimatsmarta lösningar. Med på bussen var 40 deltagare från olika delar världen: politiker, forskare och tjänstepersoner. Läs intervjun med fyra av deltagarna.

ICLEI – ”Local Governments for Sustainability” är ett internationellt nätverk för erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling inom grön ekonomi och hållbar samhällsutveckling. Malmö stad har varit medlem sedan 1996, och i år var staden värd för kongressen som varade tre dagar.

Nätverket engagerar i dag över 1750 städer och regioner från över 120 länder i den gemensamma visionen att städer och urbana regioner står för drivkraften i den globala hållbara utvecklingen.

Information om byggprojekten (på engelska)

Ladda ned broschyren Mobile Workshop maj 2022 (PDF, på engelska).

The car park in Sege Park is Parkering Malmö’s showcase project for innovation and sustainable solutions, and the largest wooden car park in Europe. The roof is filled with photovoltaics (PVs), and the electricity produced can be used to charge electric vehicles or stored in a stationary battery.

Instead of using tap water for watering the plants, rainwater from the PVs and the neighbouring streets are being stored to a reservoir until needed.

The main innovation is however the wooden structure and its lower climate impact. Early calculations show a substantial reduction in climate impact from the construction process compared to previously built car parks in Malmö.

Read more: P-Malmö

Sege Park is an old hospital are located in the north-eastern part of Malmö. In the 25-hectare area, which is surrounded by greenery, there are 12 developers working together with the municipality and utilities.

The area will provide space for about 1000 homes, schools, preschools, a mobility house and commercials activities. Ambitious goals have been set for the area regarding climate, water resources and recycling to make Sege Park a cutting-edge area for sustainability and innovation.

The area will be a testbed for both existing and new energy solutions. There is a strong focus on the topic sharing and increasing citizens’ awareness of environmental and sustainability issues.

Read more: E.ON

Ikano Bostad has developed Elinegård since 2014. The development of Elinegård follow an ambitious sustainability program, certified according to Citylab’s process for sustainable district development.

Elinegård is also the site where Ikano Bostad will build its first climate-neutral projects – a mobility house and a townhouse project, which is also a pilot project within LFM30.

Here we will visit Ikano Bostad’s sustainability shed where all sustainability ambitions for the area are gathered.

Read more: Ikano bostad

In Hyllie, Skanska’s first climate-neutral office building is emerging. The Hyllie Terrace office building comprises twelve floors and will have an area of 14,000 square meters available for tenants.

With Hyllie Terrace, Skanska is taking another step towards reaching net zero carbon dioxide emissions from its own operations and the entire value chain by 2045. Hyllie Terrace is part of Sweden’s Green Building Council’s pilot study on a zero carbon dioxide emissions certification of buildings.

In order for Skanska to achieve our goals, we work with sustainability in everything we do for example using green concrete, renewable energy on site and recycled construction steel.

Read more: Skanska

In Lindängen MKB have built 133 new homes – developing and densifying an existing neighbourhood.

With more than 25,000 apartments throughout the city and every sixth Malmö resident as a tenant, Malmö’s public housing company MKB plays a central role in Malmö’s work to become a sustainable city.

Visit Lindängen and learn more on how we reduce climate impact with timber framed housing, while strengthening social sustainability in an existing neighbourhood.

Read more: MKB

Vargen 6 is a pilot project with practical solutions, focusing on how to reuse resources and materials during renovation of an old apartment, with low CO2e impact.

The cooperate housing-organisation HSB Malmö, and the construction firm Otto Magnusson, are in the process of developing LFM30 performance CO2e indicators to use when renovating apartments with as much reuse as possible.

This gives the landlord the opportunity to make choices with low CO2e impact, and at the same time reuse materials and save the building’s original charms and worth.

Read more: HSB and Byggnadsfirman Otto Magnusson

Och så några kommentarer från besökarna…

Ahmed Zabri, direktör i Seberang Perais statsråd, Malaysia

– Engagemanget i Malmö är lovande. Alla aktörer jobbar mot klimatneutralitet tillsammans med högsta ledning i kommun och företag. Min hemstad kan lära sig av modellen. Hos oss har de lokala myndigheterna mycket makt, även om vi försöker involvera den privata sektorn i högre utsträckning.

Seberang Perai trodde sig vara befriade från naturkatastrofer – men mellan 2017–2020 inträffade fem stycken per år. Det fick oss att tänka om. Sårbarhetsanalyser visade att klimatförändringarna påverkade oss. Nu jobbar vi mot klimatneutralitet – och har som första stad i Malaysia utlyst klimatnödläge. Om staten gjorde likadant skulle fler städer sätta upp egna klimatmål.

Megan Meany, vd för ICLEI Canada

– Många kanadensiska nätverk har satt upp egna netto-noll-mål, men fortfarande saknas konkreta exempel på hur dessa ska nås. Bussturen är ett exempel på motsatsen, här finns praktiska exempel på både mål och engagemang.

Aldrig förr har jag sett ett sexvånings parkeringshus med trästomme. Även i Kanada pågår diskussioner kring betong och utsläpp, men inga träbyggnader är högre än tre våningar. En inspirerande syn! Och ett praktiskt exempel på hur netto-noll-mål kan förverkligas.

Det känns som att många områden i Malmö är planerade för människor. Det visar att hållbarhet är bra både för miljö och livskvalité.

Javier Gil Elias, operativ chef på Grupo Sofonias – Ecosolutions

– Jag vill veta mer om hur ni jobbar med att minska koldioxidutsläpp inom anläggningssektorn. Som verksam i en internationell NGO, som tillverkar hållbara anläggningslösningar bland annat i Nicaragua och Ecuador, samarbetar jag med både ingenjörer, arkitekter, förmän och administratörer.

Jag gillar LFM30:s inställning – att nästan 200 företag jobbar tillsammans. När olika sektorer möts kring nya metoder möjliggörs gruppinlärning. ICLEI-konferensen är ett tillfälle att träffa andra aktörer som också arbetar mot klockan i kampen för en bättre värld för kommande generationer.

Philip Näslund, utvecklingsstrateg på Umeå kommun

– Bussturen är ett bra tillfälle att lära sig mer om hur Malmö-aktörer arbetar med cirkulär ekonomi och hållbart byggande. Även Umeå kommun jobbar med dessa frågor. Jag har fått massor med inspiration. Framförallt kring träbyggande, energifrågor och planering av effektiv resursanvändning.

Sege park belyser vikten av att kommunen samverkar med byggherrar och lokala företag. Sedan är ju ICLEI-konferensen i sig ett bra tillfälle att knyta kontakter med andra städer i Nordamerika och Europa.

Förslag till nyheter


    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com