Här händer det

LFM30 Klimatredovisning 2023 är igång.

Tipsa om nyhet
Årets klimatredovisning är i full gång; den 13 mars fick samtliga LFM30-anslutna aktörer en inbjudan. Enkäten är öppen i fyra veckor – fram till den 14 april.

– Att vara medlem i LFM30 innebär många fördelar, säger Embla Winge, Peab. Men det är också ett åtagande. Den årliga redovisningen är en temperaturmätare på hur nära klimatlöftet vi ligger.

LFM30:s KLIMATLÖFTE:

Samtliga LFM30-anslutna aktörer har lovat att vara klimatneutrala senast år 2030. Byggherrarna ska starta minst ett klimatneutralt bygg- eller anläggningsprojekt senast 2025.

LÄS MER: Översikt – LFM30 klimatlöfte, v. 1.6

Förutom att vara ledamot i ledningsgruppen leder Embla också AG3:s utskott Negativa utsläpp. Inför året redovisning har hon tillsammans med LFM30:s kansli jobbat med att förenkla och målgruppsanpassa enkäten. Syftet är att möjliggöra mätning av medlemmarnas förflyttning.

Ett underlag för förändring

Även om årets redovisning kommer förenkla för medlemmarna behöver de fortfarande investera tid och resurser i processen.

Så frågan infinner sig – varför är redovisningen så viktig?

Kerstin Geppert, projektledare på LFM30 och ansvarig för redovisningsprocessen, menar att mätningen är själva grunden för LFM30:s utvecklingsarbete:

– Klimatdata från medlemmarnas bygg- och anläggningsprojekt gör det möjligt att kartlägga hur långt föreningen har kommit, vad vi har lärt oss och vilka utmaningar som ligger framför oss. Genom att filtrera klimatdata efter olika projekttyper kan vi kartlägga lärdomar och utmaningar i de olika projektskedena. Det betyder att arbetsgrupperna kan jobba mer målfokuserat, kansliet får lättare att resurssätta sitt arbete, samt att föreningen kan prioritera när vi söker utvecklingspengar för framtida innovationsprojekt.

Embla Winge menar att redovisningen också synliggör var pengarna gör mest nytta.

– Den insamlade informationen kommer användas för att skapa en dialog kring vilka åtgärder som har gett mest klimatbesparing. Målet är att skapa en stor erfarenhetsbank som främjar medlemmarnas strategiska samarbeten.

Enkel och anpassad redovisning

Utvecklingsprocessen för LFM30:s klimatredovisning har varit en boll i ständig rullning. När föreningen skickade ut den första enkäten 2021 bestod den av Excel-dokument. Tack vare medlemmarnas återkoppling och engagemang har den successivt kunnat utvecklas och användaranpassas.

Sedan förra året redovisar medlemmarna i det digitala verktyget Position Green.

– LFM30 utvecklas ständigt tack vare nya kunskaper och ett starkt medlemsengagemang, säger Embla Winge. Inför årets redovisning tog vi ett rejält omtag. En tydlig förenkling är till exempel avsnittet för projektredovisning.

I år redovisar byggherrar och uppdragsgivare för anläggningsprojekt klimatdata för projekten vid tre tillfällen: en indikativ målsättning för projektet, en beräkning baserad på systemhandling samt en beräkning för slutredovisningen.

– En anpassning till hur branschens allmänna arbetsmetoder ser ut, berättar Embla.

För att förbättra medlemmarnas användarupplevelse har föreningen även målgruppsanpassat redovisningen. Och även i år kan medlemmarna använda Frågelådan, på LFM30:s Teams-plattform, för att hämta information, ställa egna frågor och tipsa om hur enkäten kan förbättras.

– Enkätens gränssnitt är enkelt. Vi har även lagt in återkommande hjälprutor och möjligheter att lämna feedback. På så vis vill vi underlätta för medlemmarna, men också få in feedback till nästa år, säger Kerstin och utvecklar sina förhoppningar inför kommande redovisningar:

– Målet är att fånga in samtliga projekt som beräknats enligt LFM30:s Metod för klimatbudget. Det är beställaren, alltså byggherren och uppdragsgivaren för anläggningsprojekt, som ansvarar för redovisningen. Därför kommer användarna enkelt kunna bjuda in projektledarna för respektive projekt att redovisa i verktyget.

Resultatkonferensen 15 juni – men först analysrundor

Insamlad data kommer så småningom analyseras och presenteras den 15 juni, på den årliga digitala Resultatkonferensen.

– Då kommer vi lyfta fram sammanställt material, statistik och erfarenhetsåterkoppling kring olika åtgärder för att minska projektens klimatdata. Om vi medlemmar kan lära av varandra i snabbare takt kan vi minska branschens klimatbelastning, menar Embla.

För att det ska bli möjligt krävs en hel del förarbete. Medlemmarna kommer därför bjudas in till gemensamma analysrundor – den 8 maj i samordningsgruppen samt den 12 maj i anläggningsutskott.

– Oavsett om man är beställare, entreprenör, konsult eller materialleverantör ska man veta vilka handlingsalternativen i föreningen är. Vi vill hjälpa medlemmarna att sätta fingret på vad de kan göra utifrån sina respektive roller för att minska bygg- och anläggningsprocessens totala klimatpåverkan, avslutar Kerstin.

Förslag till nyheter


    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com