Här händer det

LFM30 Matchmaking Event – Digitala flöden för klimatpositiva byggnader.

Tipsa om nyhet
Den 27 april bjuder Design och Processgruppen i LFM30:s AG3 in till ett event om digitala verktyg som stöd i klimatpositiva projekt – på plats i FOJABS lokaler.

Eventet är endast för LFM30-medlemmar. Inbjudan har skickats ut internt.

📍Datum: 27 april

🕛 Tid: 14:00-16:30

💻 Plats: FOJAB, Friisgatan 28, 211 53 Malmö

Agenda:

13:30-14:00 | Kaffe och Mingel
14:00-14:05 | Välkommen och introduktion – Andreas Eggertsen Teder, White arkitekter och Petra Jenning, FOJAB
14:05-14:20 | Inspirationsföreläsning av Stefana Hoti (MP), stadsbyggnadsnämndens ordförande i Malmö stad
14:20-15:00 | Presentation av 12 stycken klimatberäkningsverktyg
15:00-16:00 | Matchmaking – mingla med och möt utvecklare som berättar om verktyg och digitala processer som stöd i klimatpositiva projekt
16:00-16:15 | Återsamling och summering av Stefana Hoti (MP)
16:15- | AW

Hej Andreas Eggertsen Teder, White, och Petra Jenning, FOJAB.

Vad handlar eventet om?

– LFM30 Matchmaking Event är en minimässa om digitala verktyg. Ett gemensamt forum för LFM30-byggherrar och utvecklare att samarbeta kring klimatneutrala/klimatpositiva byggnader. Utvecklingen av digitala verktyg går fort. På marknaden finns numera flera verktyg för gestaltning och löpande utvärdering av klimatpåverkan och kostnader i bygg- och anläggningsprojekt, genom hela byggprocessen.

Varför är event aktuellt?

– Digitala verktyg möjliggör effektiva löpande klimatberäkningar. Löpande kontroll av klimatpåverkan gör det lättare styra projektet under LFM30:s målgränsvärde. Löpande klimat- och kostnadsberäkningar underlättar också projekteringsteamets samverkansprocess. Det ökar i sin tur möjligheterna att hålla byggprojektet inom tids- och kostnadsramarna, i och mellan de olika skedena från projektering till byggproduktion.

Vad hoppas ni att deltagarna ska få med sig?

– Vi vill ge deltagarna en överblick av hur de digitala verktygen kan fungera som stöd i arbetet mot klimatneutralitet. Eventet är en möjlighet att träffa utvecklarna och prata om de värden verktygen skapar genom hela processen, från tidiga planskeden till drift och underhåll av klimatpositiva byggnader och grannskap. Eventet ger också en unik möjlighet att koordinera arbetet i värdekedjan och skapar förutsättningar för att utveckla samverkansmöjligheterna mellan de olika verktygen och plattformarna, så att vi i framtiden kan skapa obrutna digitala flöden för klimatpositiva byggnader och grannskap oavsett vilka verktyg som används igenom en byggnads livscykel.

Förslag till nyheter


    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com