Här händer det

LFM30-rapport: En jämförelse av bärande stommar i trä.

Tipsa om nyhet
Urban Blomster, Södra skogsägarna, och Dan Wilhelmsson, Wihlborgs Arkitekter, berättar om innehållet i Arbetsgrupp 4: Klimatneutrala byggmaterial:s nypublicerade rapport: “Jämförelse av bärande stommar i trä”.

Rapport: "Jämförelse av bärande stommar i trä".

Läs / ladda ned PDF.

Ur innehållet:

Beräkningar utgår från ett 3vån flerbostadshus 24x10m med en våningshöjd på 3m. Träregel, Pelar/Balk samt KL-Trä är de tre stomalternativ som avses i jämförelsen. Flera andra system finns på marknaden. Ingen hänsyn har tagits till stabilitet, brand eller akustik vid jämförelsen.

Vilket innebär att de tre jämförda stomsystemen kommer att belastas med olika åtgärder för ovan när byggnaden kompletteras med funktionellt bjälklag, Funktionellt klimatskal och funktionellt brandskydd mm.

Dan Wilhelmsson, Wingårdhs Arkitekter

Vilka har tagit fram rapporten, och varför?

– Det är jag, Urban, Josephine Karlström, Sweco, och Anders Eriksson Modin, Fojab, som ville skapa en enkel översikt av olika trästommars miljöbelastning. Detta för att kunna göra en grov klimatkalkyl i ett tidigt skede.

Urban Blomster, Södra Skogsägarna.

Berätta om innehållet och målgrupp.

– Rapporten avhandlar de tre vanligaste stomsystem i trä och deras klimatbelastning, samt en tabell med fördelar och nackdelar för stomsystemen i olika byggnadstypologier. Vi tänker oss att det i främst är Byggherrar och Byggentreprenörer som vill behöver ha en snabb överblick.

Förslag till nyheter


    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com