Här händer det

LFM30 vinner – Årets nytänkare.

Tipsa om nyhet
Vinnarna: Rikard Sjöqvist, Midroc och LFM30, Joel Olthed, VA Syd och Petra Sörling, Rosengård Fastighets AB.
LFM30 vinner Real Estate Öresund Award – i klassen Årets nytänkare.

I sin motivering kallar juryn LFM30 för ett modigt och nytänkande initiativ konkurrenter emellan. Ett samarbete där ingen på förhand har lösningarna, men där alla delar insikten av att något måste göras.

Rikard Sjöqvist, energi-, miljö- och teknikchef på Midroc Properties samt ordförande i LFM30:s styrelse, tog emot blommor och diplom under den digitala prisutdelningen.

Priset är, enligt honom, ett bevis på att klimatneutralitet – vid sidan av social hållbarhet – hamnat högt upp på företagens dagordning.

– Vi sitter alla i samma läckande båt. Då måste vi jobba tillsammans! Resultatet blir långt bättre än om vi suttit var för sig.

Rikard Sjöqvist fortsätter:

– Vi uppskattar verkligen detta pris! Det är ett bevis på att vi lyckats. Och när jag säger “vi” menar jag samtliga LFM30:s 175 medlemsföretag.

Ledande gränsöverskridare

Bakom Real Estate Öresund Award står Centrum för Fastighetsföretagande, Fastighetsägarna Syd och Malmö stad i ett samarbete med Öresundsinstituttet.

Priset till Årets nytänkare ska tilldelas en aktör som genom sitt nytänkande har bidragit till att förändra fastighetsbranschen och sättet vi tänker på. Det kan till exempel handla om att testa helt nya metoder, men lika gärna om applicera beprövade metoder på nya sätt.

Vinnaren ska även agera gränsöverskridande, bidra till att tänka nytt och hitta nya lösningar på kända problem. Aktören ska också ta en ledande roll i samarbete mellan bransch/företag och universitet/högskolor/forskare.

Övriga vinnare

På prisutdelningen vann även VA Syd i kategorin Årets fastighetspartner, och Rosengård Fastigheters AB i Årets fastighetsföretagare. Båda företagen är medlemmar i LFM30.

Juryns hela motivering:

“Byggsektorn står för en knapp femtedel av Sveriges koldioxidutsläpp genom den belastning nyproducerat material bidrar med. Målet med initiativet ”Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030”, LFM30, är att Malmö ska vara en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö med netto noll CO2-utsläpp senast 2030. Ett av delmålen är att alla anslutna byggherrar, entreprenörer och leverantörer ska halvera sin klimatpåverkan och att alla byggherrar ska ha startat minst ett klimatneutralt byggprojekt från nuläge till 2025.

LFM30 är ett modigt och nytänkande initiativ till samarbete mellan branschaktörer som många gånger annars är konkurrenter. Ett samarbete där ingen på förhand har lösningarna men däremot alla delar insikten av att något behöver göras. Initiativet visar på att branschens företrädare kan samlas och arbeta tillsammans för att gemensamt bidra till att lösa framtidens miljöutmaningar. Vi ser redan resultat i en stor uppslutning och samarbetet bidrar till att aktörerna sporrar och driver varandra framåt och tävlar om att vara bäst i klassen på att möta våra hållbarhetsutmaningar. Initiativet visar på att tillsammans kan branschen förändra och göra skillnad på riktig.”

Förslag till nyheter


    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com