Här händer det

Malmö godkänner strategi för klimatneutralt byggande.

Tipsa om nyhet

Malmö_stad_klimatstrategi

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 9 december 2020 att föreslå kommunfullmäktige att godkänna metoden för arbetet med den strategi för klimatneutralt byggande som stadsbyggnadsnämnden tagit fram. Strategin är ett hjälpmedel för staden att nå klimatmålen genom att ställa om byggandet, vilket står för drygt 20% av Sveriges klimatpåverkan.

Byggindustrin står sammantaget för drygt en femtedel av Sveriges samlade klimatpåverkan. Därför är det omöjligt att klara av våra mål om klimatneutralitet utan att också ändra hur vi planerar och bygger våra städer. Genom att godkänna en strategi för klimatneutralt byggande befäster Malmö sin position som en av Sveriges ledande klimatkommuner.

För att ta arbetet vidare kommer Malmö att arbeta med alla delar av stadsutvecklingsprocessen och de aktörer som är inblandade i den, inte minst inom ramen för branschinitiativet LFM30. Det gäller exempelvis markägare och byggherrar.

Staden kommer att etablera ett arbetssätt där organisationen stegvis ökar sin klimateffektivitet i samband med upphandling, planering och byggande med sikte på att uppnå klimatneutralt Malmö år 2030.

Det nya arbetssättet berör bland annat upphandling, beställningar, förvaltning och ska möjliggöra nya incitament och initiativ.

– Byggbranschen tar nu stora steg för att få ner sina byggrelaterade utsläpp. När Malmö växer så det knakar är det därför viktigt att staden bygger sin kompetens för att möjliggöra och ta tillvara den positiva utvecklingen, säger Simon Chrisander (L), kommunalråd med ansvar för stadsutveckling och miljö.

– Våra högt ställa klimatmål kräver handling och med strategin för klimatneutralt byggande tar vi ett stort steg mot ambitionen att göra Malmö till landets klimatsmartaste stad. Bygg- och anläggningssektorn har stor miljöpåverkan och i en växande stad som Malmö där många fler bostäder kommer att byggas de närmaste åren är den här strategin av största vikt, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för teknik och service.

Malmö_stad_klimatstrategi

Förslag till nyheter


    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com