Här händer det

Malmö stad lanserar sida för markanvisningar.

Tipsa om nyhet

I mars lanserades den nya stadsutvecklingswebben. Samtidigt lanserades även en efterlängtad sida om stadens markanvisningar.

den nya sidan kan du bland annat läsa om aktuella och avslutade markanvisningar samt om hur Malmö stad tilldelar mark i staden. Byggaktörer eller andra intressenter kan också registrera sitt intresse för att få mejlinbjudningar till framtida markanvisningar. På sidan hittar du även stadens markanvisningspolicy.

Tydliggöra markanvisningsprocessen

Den nya stadsutvecklingswebben har pågående och kommande satsningar i fokus och ska ge såväl Malmöbor som näringsliv en samlad bild av hur Malmö växer. Syftet med själva markanvisningssidan är att tydliggöra hur markanvisningsprocessen fungerar för Malmöbon, oavsett om det är en professionell byggaktör, en verksamhetsutövare som vill köpa mark, en större kontorsförfrågan eller en familj som vill köpa en tomt för privat boende.

Inbjudan till aktuella markanvisningar

Registrera dig här.

Frågor

Har du förslag på saker som saknas på sidan eller behöver kompletteras, är du välkommen att maila markanvisning.fgk@malmo.se.

Markanvisning Malmö stad. Fotograf: Ali Jehad

Förslag till nyheter


    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com