Här händer det

Martin Persson Lindh ny AG-ledare för Anläggningsgruppen.

Tipsa om nyhet

Martin Persson Lindh, senior specialist på COWI, är ny AG-ledare i Anläggningsgruppen. Nu söker han en kollega.

Vilken roll har Anläggningsgruppen i LFM30?

– Vår roll är att lyfta anläggningens fokus inom LFM30, på alla nivåer och i alla projekt. Anläggningsarbeten har en stor klimatpåverkan och är aktuella i nästan alla våra projekt inom LFM30. Nu behöver vi komma fram till hur vi ska bedöma, beräkna och kravställa inom anläggning för att nå våra klimatmål.

Gruppen formades för några år sedan och i somras blev det klart att vi ska vara en arbetsgrupp likt de andra inom LFM30. Jag har gått in i denna roll med utgångspunkt i att vi är två som leder arbetet. Så nu söker vi alltså ytterligare en person som kan hjälpa mig att leda Anläggningsgruppen.

Anläggningsgruppens fokusområden i höst:

  • Analysera möjligheter till externfinansiering
  • Omvärldsbevakning och genomgång av verktyg för klimatberäkning anläggning
  • Utveckla och anpassa LFM30:s metod till anläggningsarbeten
  • Stöd till upphandling och kravställningar för anläggningsarbeten
Delar av Anläggningsgruppen vid senaste mötet i augusti 2023.

Och nu söker ni ytterligare en AG-ledare?

– Ja, vi söker en person som kan del gruppledarrollen tillsammans med mig. Det handlar om att planera möten, uppdatera medlemmarna om vad som händer och fånga upp de initiativ och tankar som lyfts. Samt säkerställa att vi arbetar aktivt inom våra fokusområden.

Vi är ett engagerat gäng med mycket blandade bakgrunder – och jag är övertygad om att vi kan nå väldigt långt på kort tid. Då kommer det behövas gruppledare som kan visa vägen, prioritera och fördela arbetsuppgifter.

Jag är väldigt taggad på detta och hoppas kunna hitta en branschkollega som brinner för att minska anläggningens klimatpåverkan. Så småningom kommer vi även att rekrytera en AP-ledare från akademin, men just nu ligger fokus alltså på att hitta en ytterligare AG-ledare. Det kan vara någon av våra aktiva gruppmedlemmar eller någon annan inom LFM30 som brinner för anläggningsfrågorna.

Slutligen, berätta lite om dig själv.

– Jag är senior specialist på COWI inom hållbart samhällsbyggande, och har varit aktiv i LFM30 sedan start. Jag jobbar bland annat med klimatberäkningar och reducerad klimatpåverkan i stora infrastrukturprojekt med Trafikverket. Samt med klimat- och hållbarhetsfrågor i anläggnings- och byggprojekt, både lokalt i Malmö och i andra delar av Sverige.

Inom COWI har jag också en roll som Green Lead, vilket innebär att jag är nationellt ansvarig för vårt interna hållbarhetsarbete inom Samhällsbyggnad. Jag planerar och stöttar vår division Samhällsbyggnad med frågor kring hållbarhet i våra projekt, både externt mot kund och internt med våra projekt- och uppdragsledare.

Kontakt: Martin Persson Lindh

Förslag till nyheter


    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com