Här händer det

Miljödirektör Rebecka Persson, Malmö stad, och stadsbyggnadsdirektör Marcus Horning, Malmö stad.

Tipsa om nyhet
På LFM30:s årliga Stormöte, 7 december, är Malmö stads Rebecka Persson, miljödirektör, och Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör, inbjudna talare. Vi tog pulsen på dem inför eventet.

 

Stormötet är digitalt och sänds på Zoom. Inbjudningar har skickats ut internt. Är du betalande medlem i LFM30 och vill delta – men har inte fått en inbjudan? Kontakta: info@lfm30.se.

Rebecka Persson, miljödirektör, och Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör, båda på Malmö stad.

Rebecka Persson, miljödirektör, Malmö stad

Vad kommer du prata om på Stormötet?

– Jag kommer prata om Klimatomställning Malmö – Malmö stads kraftsamling för att mobilisera offentliga verksamheter, näringsliv, akademi, föreningar och Malmöbor att öka takten i klimatomställningen.

Nämn 3 grejer som är särskilt bra med LFM30 ur Malmö stads synvinkel.

– För det första att LFM30 möjliggör för ett gemensamt omställningsarbete, där vi tillsammans påskyndar bygg- och anläggningssektorns klimatomställning och genomförande av Agenda 2030. Genom samverkan med LFM30 kan Malmö stad, inom sin organisation, stegvis öka sin klimateffektivitet i samband med upphandling, planering och byggande.

Det andra är LFM30 använder Malmö som testbädd, vilket bidrar till att det redan innan år 2025 har startats lokala klimatneutrala byggprojekt.

Det tredje är att LFM30 går före och visar vad som är möjligt, utvecklar metoder och bidra till kollektivt lärande.

På vilket sätt kan LFM30 bidra till klimatomställningen?

– LFM30 möjliggör för branschens aktörer att mäta och följa upp sina verksamheters klimatpåverkan och implementera effektiva åtgärder, för att snabbare nå gemensamma och egna verksamheters klimatmål. LFM30 inspirerar samtidigt fler städer och aktörer att ta fram lokala färdplaner samt att därigenom bidra till Sveriges mål om klimatneutralitet och andra samhällsnyttor.

 


Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad

Och vad kommer du berätta om, Marcus?

– Att vi ska vara stolta över vårt gemensamma arbete inom LFM30. Vikten av att gå från ord till handling. Vi ser flera intressanta projekt på gång och ser även flera aktörer ställa om hela sin produktion.  Fortsätt lära av varandra, dela med er och sporra genom goda exempel.

Nämn 3 grejer som är särskilt bra med LFM30 ur Malmö stads synvinkel.

– Att LFM30 är en öppen plattform som bygger på att dela kunskap. Det finns fortsatt många kunskapsluckor och frågetecken i vad som ger effekt och hur vi ska följa vår progression. Där är öppna kort och dela kunskap en avgörande framgångsfaktor.

Att vi förenar kunskapsuppbyggnad med en action plan/färdplan. Det finns många plattformar och forum för att dela med sig av kunskap i omställningsarbetet. Men det är färdplanen att visa på det egna ansvaret och viljan att förändra som är unikt.

Och sist men inte minst, engagemanget från alla medlemmar. Att alla samlas, bidrar och tar eget ansvar. Ni inspirerar och sporrar oss i det offentliga att steppa upp och bidra.

På vilket sätt kan LFM30 bidra till klimatomställningen?

– LFM30 visar på vilken vilja och engagemang som finns i branschen att bidra till klimatomställningen. Det finns stor kunskap, driv och konkret handling hos föreningens medlemmar. LFM30 visar också att det privata är redo för ett högt tempo i omställningsarbetet. Det är en signal till nationell och lokal offentlig nivå i att vi kan vara modiga i våra beslut om vägen framåt.

Förslag till nyheter


    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com