Här händer det

MKB Fastighets AB bygger Sveriges första större flerbostadshus med klimatneutral hampafiberisolering.

Tipsa om nyhet
I projektet Badskon i Hyllie kommer MKB att bygga 40 hyresbostäder med unik klimatneutral isolering gjord av hampafiber. Genom att byta ut en enda produkt minskas klimatpåverkan för hela projektet med upp till fem procent.

– Genom klimatsatsningen får vi ett välisolerat sunt hus för våra kunder, samtidigt som vi bidrar till grön omställning och ökar vår förmåga att kunna lyckas i arbetet mot klimatneutralitet, säger Hanna Sernbo, projektledare nyproduktion hos MKB.

2030 ska MKB, Malmö stad och andra som är med i den Lokala färdplanen, LFM30, nå en klimatneutral byggprocess. MKBs viktigaste åtgärd för att minska utsläppen är att införa klimatberäkningar och klimatoptimering i alla byggprojekt. Det arbetet fortgår.

– Resan mot ett klimatneutral byggande är utmanande. Vi behöver därför introducera olika nya material och tekniker som vi inte är vana vid – att vi lär oss om detta är ett viktigt steg mot målet. Hampafiberisolering är nytt för oss, men väldokumenterat och beprövat så vi känner hög tillförlitlighet till materialet och att det blir ett bra hus för våra kunder att bo i, säger Jenny Holmquist, miljöstrateg hos MKB.

MKB kommer använda en hampafiberisolering som har ungefär två tredjedelar mindre utsläpp än traditionell isolering, samtidigt som det också binder in mycket mer kol än det släpper ut och blir därmed klimatneutralt. Hampafiberisolering har bland annat använts i P-Malmös mobilitetshus i trä i Sege Park. MKBs projekt är det första större flerbostadshuset i Sverige som använder produkten.

Bakgrund/Fakta

Klimatpåverkan från produktionen av isolering kan traditionellt utgöra cirka fem procent av den totala klimatpåverkan från produktionsfasen från hela byggnaden. Genom byte av en enda produkt nås alltså en stor skillnad i klimatpåverkan om den produkten är klimatneutral.

I Malmö stads klimatmål såväl som i MKBs egna finns målsättningar om både att minska klimatpåverkande utsläpp som kommer från verksamheten och att arbeta för ökad kolinlagring. Kolinlagring är till exempel när växter tar upp koldioxid från atmosfären medan de växer och som sedan stannar kvar, lagras in i, i byggnadsmaterialet växten ingår i. När det byggs in i byggnaden lagras kolet där under materialets livstid och förenklat uttryckt skapas ett minusutsläpp under den tiden. När nettot mellan utsläpp och inlagring blir noll får man klimatneutralitet.

Förslag till nyheter


    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com