Här händer det

Ny branschstandard för återbruk av bärverksdelar i stål.

Tipsa om nyhet
Photo by Dayne Topkin on Unsplash
Nya instruktioner för sortering och klassificering ger företag möjlighet att utveckla egna rutiner.

Originalartikel: Mekaniska verkstäders Riksförbund

Att återbruka konstruktionsstål är ett effektivt sätt att minska stålbyggandets klimatpåverkan. Det finns en konstant efterfrågan på stålkomponenter i allmänhet och en större avsättning för återbrukade komponenter är möjlig om de kan likställas och hopblandas med nya komponenter. Ett sådant integrerat återbruk kräver att stålkomponenternas egenskaper säkerställs på ett sätt som uppfyller regelverkets krav.

MVR BS04:2021 – Återbruk av stål i bärande konstruktioner – Krav- & processbeskrivning ger instruktioner för sortering och klassificering av stålkomponenter för återbruk som ingående produkter i bärande konstruktioner. Utifrån från dessa instruktioner kan ett enskilt företag utveckla egna rutiner för bestämning av stålkomponenters väsentliga egenskaper som uppfyller regelverkets krav på tillförlitlighet.

Inom kort kommer även en vägledning till branschstandarden för att underlätta implementeringen av densamma.

Förslag till nyheter


    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com