Här händer det

Personal: Petter Andersson, kommunikatör i LFM30.

Tipsa om nyhet
Petter Andersson, kommunikatör på LFM30.
Möt Petter Andersson, kommunikatör, som började på LFM30:s kansli i november 2020.

Fem snabba frågor:

Vem är du?

Mitt namn är Petter Andersson och jag är uppvuxen i Blekinge och Småland. Bor i Malmö sedan 2005, nu med sambo och son. Jag har ett brett intresse för olika samhällsfrågor, bland annat klimatfrågan. På fritiden lär jag mig att spela trummor.

Vad har du för utbildnings- och jobbakgrund?

Jag läste sociologi och kulturvetenskap i några år innan jag sadlade om och utbildade mig till informationsarkitekt. Efter några år som frilansade webbdesigner, copywriter och journalist började jag jobba som kommunikatör. Senast på förskoleförvaltningen på Malmö stad. Där var jag kommunikatör med redaktionellt ansvar för förvaltningens interna och externa webbar. Jag jobbade även med utveckling av digitala tjänster, bland annat inom ramen för tjänstedesign.

Varför har du valt att börja på LFM30?

Därför att LFM30 har offensiva mål och ett konstruktivt tillvägagångssätt inom ett väldigt viktigt område. Klimatkrisen är enligt mig den viktigaste samhällsfrågan. Hur vi hanterar omställningen kommande år avgör våra möjligheter att ta itu med övriga samhällsfrågor, både globalt och lokalt. På ett mer personligt plan är drivkraften att skapa nytta. Jag vill använda kommunikation och mina digitala kunskaper för att maximera medlemsnyttan.

Vad gör du på LFM30?

Jag ansvarar för innehåll och utveckling av LFM30:s webbplats, YouTube-kanaler, Twitter, LinkedIn, nyhetsbrev och Teamsplattform. Kläcker idéer tillsammans med medlemmar och kollegor som syftar till att öka kännedomen om föreningen och driva medlemmarnas engagemang. Har du några tips får du gärna höra av dig.

Hur kommer medlemmarna märka att du jobbar hos oss?

Genom att våra kommunikationskanaler lever och utvecklas. Vilket på sikt leder till att aktiviteten inom föreningen bara ökar och ökar. På så sätt hoppas jag vara en möjliggörare för andra.

Kontakt: petter.andersson@lfm30.se

Förslag till nyheter


    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com