Här händer det

Publikt seminarium: Kostnadseffektiva VVS-klimatberäkningar.

Tipsa om nyhet
Den 5 maj bjuder AG3 in till det publika seminariet Kostnadseffektiva VVS-klimatberäkningar – Översikt och genomgång av sju pilottest av VSS-klimatberäkning enligt LFM30.

Vill du delta?

📅 Datum: 5 maj
🕛 Tid: 12:00-13:30
💻 Plats: Länk till Teams

Under seminariet redovisas SBUF projektet Kostnadseffektiva klimatberäkningar av VVS installationer (14146).

Kort om resultatet från studien:

  • Det är utmanande men möjligt att klimatberäkna och klimatförbättra VVS installationer. Utvecklingen är dock inte lika långt framme som för andra byggdelar. Därför behövs vissa föreslagna justeringar i LFM30s klimatberäkningskriterier.
  • Utifrån studien föreslås insatser för att främja bättre marknadsincitament. Förslag på målstyrning på företagsnivå i syfte att stimulera ökad VVS klimatberäkning och fokus på klimatförbättringar – för hela ens byggportfölj.
  • På projektnivå finns det behov av utökat statistiskt underlag. Det finns referensvärden som kan nyttjas för att på sikt ta fram mini-målgränsvärden och bästa klimatval för VVS – i balans med förvaltningsperspektiv.
  • Installationsbranschen är en viktig aktör i det fortsatta arbetet.

Agenda:

12.00-12.05 | Hej och välkommen. Talare: Andreas Holmgren, Treano

12.05-12.15 | Intro om projektet från projektledare SBUF 14146. Talare: Andreas Holmgren, Treano

12.15-12.30 | Klimatberäkningsstuga: steg 1-3, samt egenbedömning. Coacher berättar. Talare: Andreas Karlsson, Bengt Dahlgren och Victoria Stigemyr Hill, WSP

12.30-12.35 | Företagsmål och upphandlingsstyrning. Talare: Andreas Holmgren, Treano

12.35-13.00 | Panel med urval piloter och representanter från utskott VVS i LFM30 (arbetsgrupp 3):

  • Att det går (steg 1) och olika byggaktörstyper.
  • Ungefärliga CO2e förbättringar (20-30%).
  • Möjligheter/hinder. Med Andreas Karlsson, Bengt Dahlgren och Victoria Stigemyr Hill, WSP

13.00-13.10. Nästa steg. TBA

13.10-13.25 | Frågor & svar.

13.25-13.30 | Summering och avslut. Talare: Andreas Holmgren, Treano, Andreas Karlsson, Bengt Dahlgren och Victoria Stigemyr Hill, WSP

Hej Andreas Holmgren, Victoria Stigemyr Hill och Andreas Karlsson!

Vem får inte missa det här lunchseminariet?

– Vi riktar oss till dig som är en del av bygg- och fastighetsbranschen och berörs av VVS. Kanske driver du på branschens utveckling i klimatarbetet eller vill du kanske förbereda dig inför kommande lagkrav om klimatdeklaration, där installationer ingår. Särskilt berörd är du jobbar med digitalisering och klimatinformation om VVS-byggmaterial, eller klimatberäkning, är VVS-entreprenör eller beställare – både av ROT och nyproduktions projekt (byggherre, fastighetsägare, byggentreprenör).

Vad är syftet med seminariet?

– Vi vill skapa ökad medvetenhet och kunskap för att främja ledarskap, samarbete och skarpa upphandlingar av VVS-klimatberäkning i kommande byggprojekt. De aktörer i VVS-byggkedjan som är med på tåget kommer få konkurrensfördelar.

Vad kan ni förvänta er om innehåll vid seminariet?

– Under seminariet redovisas SBUF-projektet Kostnadseffektiva klimatberäkningar av VVS installationer. I projektet har vi testat att tillämpa LFM30:s Metod för Klimatbudget – och samtidigt vidareutvecklat delarna inom VVS. Vi har utgått ifrån principen BATNEEC – bästa möjliga teknikval till rimlig kostnad. I detta SBUF-projekt har översyn gjorts av LFM30:s: klimatberäkningskriterier, egenkontroll, upphandlingstexter, och målstyrning företagsnivå anpassade för VVS. 7 pilotprojekt har testat att klimatberäkna, under coachning, via klimatberäkningsstuga (steg 1–3 i Metod Klimatbudget). Pilotprojekten har även genomfört egenbedömning enligt metodik (egenkontroll, dock ingen 1sta parts verifiering).

Vi samlar också representanter från i princip hela byggkedjan att delta i en paneldiskussion – det blir en  intressant dialog.

Förslag till nyheter


    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com