Här händer det

Fem snabba – medlemmar | Rasmus Ekberg, PRODIKT.

Tipsa om nyhet
Rasmus Ekberg, VD och medgrundare på PRODIKT.

1. Vem är du? Din bakgrund och vad ditt företag gör.

– Rasmus Ekberg, VD och medgrundare till plattformen PRODIKT. Började min bana inom byggbranschen som snickare. Efter utbildning i miljövetenskap arbetade jag som konsult för beställarsidan och för arkitekter, för att sedan kliva vidare in i leverantörsvärlden för Saint-Gobain. I dag utvecklar och driver jag PRODIKT tillsammans med mina kollegor. Syftet är att genom hög datakvalitet, digitalisering och tydlighet, möjliggöra för branschen att accelerera omställningen till ökad hållbarhet. Vi skall vara en brygga mellan leverantörer och beställare och på så vis möjliggöra aktiva produktval och ökad innovationshöjd.

2. Vad driver dig som person i arbetet med en klimatneutral framtid? På vilket sätt arbetar ni med hållbarhetsfrågor?

– Jag har arbetat med hållbarhet under en lång tid, så det är en ynnest att få vara med nu när det verkligen vänder! Att få vara en möjliggörare i denna transformation driver mig och teamet enormt. Hållbarhet i dess tre dimensioner är en självklar del av vår verksamhet och avspeglar sig inte endast i vår tjänst utan också i hur vi arbetar internt och i relationen med våra kunder.

“Vi hoppas främst kunna bidra med kompetens inom livscykelanalyser och datakvalité, men även vara en aktiv part i dialogen kring hur vi möjliggör och driver ut best practice.”

3. Varför är det viktigt att samverka i omställningen mot en klimatneutral byggsektor?

– Samverkan är enda vägen fram. Utmaningen är för stor och för komplex för att vi skall kunna hanterar den var för sig. Vi måste lära av varandra och öka interaktionen mellan branschens olika delar. Enskilda aktörer kan göra fantastiska framsteg och innovationer, men det är först när dessa sprids eller blir tillgängliga som den fulla potentialen nås.

4. Hur hoppas du kunna bidra till LFM30s verksamhet och hur kommer ert medlemskap påverka ditt företag?

– Vi är ödmjuka inför uppgiften då vi vet att mängder av kompetens finns ombord. Vi hoppas främst kunna bidra med kompetens inom livscykelanalyser och datakvalité, men även vara en aktiv part i dialogen kring hur vi möjliggör och driver ut best practice. Internt har vi redan lärt oss av nätverket och vi ser fram emot att vara en mer aktiv del framöver.

5. Vad har du för vision för LFM30?

– LFM30 visar redan ledarskap för en snabb omställning mot klimatneutralitet, vilket är en fantastisk prestation! Lyckas man bibehålla momentum och driva branschen framåt så har man uppnått alla visioner jag kan ha om nätverket.

Förslag till nyheter


    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com