Här händer det

Resultatkonferens 2024 – resultat, omvärld och omtag!.

Tipsa om nyhet
Den 11:e juni är det dags för LFM30:s årliga resultatkonferens – där presenterar vi årets resultat och blickar framåt mot målet om en klimatneutral bygg-, anläggnings- och förvaltningsbransch till 2030.

Vill du delta?

📅 Tid: 11 juni. 10:00-12:00
🏢 Plats: Digitalt via Teams.
👥 För vem: Resultatkonferensen är öppen för alla som är intresserade av LFM30:s resultat och resa framåt.

Sändningslänken finns i utskickad kalenderinbjudan i Outlook samt på Eventbrite för de som saknar intern länk.

Resultatkonferens 2024 – resultat, omvärld och omtag!

Syftet med Resultatkonferensen är att visa var LFM30 och våra medlemmar står i sitt klimatlöfte och i sina projekt. Genom att dela vårt resultat och de lärdomar som kommit in i klimatredovisningen ger vi  bättre förutsättningar för branschen att kunna förflytta sig. Resultatet används även för att styra  riktning framåt för föreningen. I år välkomnar vi även aktörer utanför LFM30:s nätverk att lyssna in konferensen via Eventbrite.

Under årets Resultatkonferens kommer vi likt föregående år ge en bild av LFM30:s samlade projektportfölj och lyfta lärdomar och åtgärder som använts i de inrapporterade projekten.

Vi kommer även att få höra representanter från LFM30:s nätverk berätta mer om vad de ser i resultatet och vilken typ av förflyttning de önskar att se från branschen från Anna Denell (Vasakronan), Ulrika Lundquist (Tengbom) och Martin Persson Lindh (COWI).

Utöver detta kommer vi ägna en del av konferensen åt att prata om pågående insatser inom nätverket, bland en ny satsning för att förenkla och förtydliga LFM30:s metoddokument och klimatlöfte som drivs av LFM30:s kansli med stöd från ledning och samordningsgrupp. Vi hör även från Anders Eriksson Modin och Embla Winge kring LFM30:s nya satsning Materialforum, en samverkansplattform mellan entreprenörer (PEAB, NCC, Skanska, JM, Serneke m.fl.) och materialleverantörer/producenter.

Sist men inte minst hör vi från Åse Togerö och Embla Winge kring hur LFM30 förhåller sig till de förändringar i lagkrav som vi ser på horisonten i Green Claims Directive och ISO14068, både när det kommer till begrepp och återbetalningsplaner.

Årets resultatkonferens vill ni definitivt inte missa – tillsammans gör vi det möjligt!

Hej Embla Winge, ledningsordförande i LFM30!

Varför ska man delta i årets Resultatkonferens?

—  LFM30 handlar om samarbete och genom att vara transparenta och dela med oss av våra resultat och erfarenheter kommer vi skapa en snabbare förflyttning.

Delta i årets resultatskonferens för att få med dig hur långt Malmö kommit och vilka lärdomar våra medlemmar delat med sig i sin resultatsredovisning!

Resultatet av den årliga Klimatredovisningen

Under de senaste fyra åren har LFM30 följt upp sina medlemmars klimatlöfte och lika länge har man presenterat LFM30:s samlade resultat på den årliga Resultatkonferensen.

Genom att gå med i LFM30 har alla medlemsorganisationer skrivit under på LFM30:s Klimatlöfte. Klimatlöftet innebär att man som medlem i LFM30 åtar sig ett ansvar, inte bara för sin egna verksamhet, utan även att aktivt bidra till en klimatneutral bygg, anläggning och fastighetssektor senast år 2030.

En del av klimatlöftet handlar om att årligen redovisa sitt löfte i klimatredovisningen. Där redovisar varje medlem hur långt man har kommit i sin egen verksamhet i arbetet mot målet.

För byggherrar och beställare innebär detta bland annat att rapportera klimatbelastningen i sina projekt enligt LFM30:s metod, medan övriga aktörstyp i år ha kunnat bidra med sina lärdomar från att arbeta med dessa projekt. Utöver detta har medlemmar kunnat rapportera in sina egna målindikatorer, hur långt man kommit i att beräkna projekt i sin portfölj och andra bolagsövergripande parametrar.

Agenda

Dagen modereras av Maja Manner (AFRY).

10:00 | Välkommen till årets Resultatkonferens!

  • Andreas Holmgren (Treano) och Embla Winge (PEAB), ledamot respektive ny ordförande i ledningsgruppen.

 

10:10 | Årets resultat presenteras – projektportfölj, status klimatlöfte, klimatförbättrade åtgärder och mycket mer.

  •  Iris Dabbour (LFM30) med uppbackning av LFM30:s klimatredovisningsutskott och Martin Persson Lindh (COWI).

 

11:00  | Spaningar från nätverket – Vad blir viktigt framåt utifrån resultatet?

  • Maja Manner (moderator, AFRY), Ulrika Lundquist (Tengbom), Anna Denell (Vasakronan), Martin Persson Lindh (COWI).

11:25 | Arbete på gång i LFM30

  • LFM30:s kansli berättar om processen framåt för arbetet med att förenkla LFM30:s dokument och förtydliga klimatlöftet.
  • Åse Togerö (IVL) och Embla Winge (PEAB) berättar om hur LFM30 ser på kommande ISO-standarder och Green Claims Directive, med utgångspunkt i LFM30:s återbetalningsplan och begrepp.
  • Anders Eriksson Modin (FOJAB) och Embla Winge (PEAB) berättar mer om höstens nya satsning Materialforum, en samverkansplattform mellan entreprenörer (PEAB, NCC, Skanska, JM, Serneke m.fl.) och materialleverantörer/producenter.

 

11:50  | Summering och avslut

  • Maja Manner (AFRY) och Jenny Holmquist (MKB)

 

Resultatkonferensen spelas in och läggs ut i efterhand på vår  Youtubekanal. 

Mindre ändringar i agendan för dagen kan förekomma.

Förslag till nyheter


    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com