Här händer det

Stena Recycling och ROCKWOOL höjer tempot för ökad återvinning inom byggbranschen.

Tipsa om nyhet
Bild: Michael Eng, filialchef på Stena Recycling i Borås, och en av de drivande personerna som vill öka återvinningen av stenull inom byggbranschen.
ROCKWOOL har tillsammans med Stena Recycling utvecklat en återvinningslösning för stenullsspill.

2008 blev ROCKWOOL kontaktade av en kund som ville ha en återvinningslösning för stenullsspill. ROCKWOOL kontaktade Stena Recycling och tillsammans utvecklade företagen en lösning för att hjälpa den gemensamma kunden. Det här blev startskottet för en lång och betydelsefull relation.

– Vi såg redan från början att samarbetet med ROCKWOOL var viktigt både ur miljö- och affärssynpunkt. Förhoppningsvis kommer det inte ens vara tillåtet att skicka stenull på deponi om några år. Materialet är fullt återvinningsbart och det finns dessutom etablerade system som vi vet fungerar bra, säger Michael Eng, filialchef på Stena Recycling i Borås och en av de drivande krafterna i samarbetet.

“Det var som att dra ur en propp! Att det plötsligt blev krav på att sortera ut isolering separat på byggarbetsplatserna har lett till att det inte bara är de stora byggarna som hör av sig och vill använda vår återvinningsservice.”

Högre mål – minskat avfall

Stena Recycling har 80 års praktisk erfarenhet inom återvinning och är i dag norra Europas ledande återvinningsbolag. Erbjudandet om att ta tillbaka och återvinna stenullsisolering är ett sätt för Stena Recycling att hjälpa deras kunder att nå höga miljömål och möta deras krav på minskade deponimängder.

– De här kraven tar allt större plats i projekten nu och jag är glad att vi tidigt började fundera på hur vi kan möta kundernas behov, säger Michael.

Flera faktorer bakom snabb förändring

Samarbetet med ROCKWOOL finns kvar, men mycket har hänt sedan 2008. Trycket från marknaden har ökat markant och så även antalet projekt.

– Anledningen till det ökade intresset är förstås de ökade kraven på hållbarhet i byggprojekten, men även ekonomiska incitament har spelat en viktig roll. I vissa regioner har deponipriserna till exempel ökat med 300 %, berättar Michael.

Han berättar även att det nya avfallsdirektivet som trädde i kraft sommaren 2020 har spelat en viktig roll. Något som Jonas Zacharoff, VD på ROCKWOOL AB, kan understryka.

– Det var som att dra ur en propp! Att det plötsligt blev krav på att sortera ut isolering separat på byggarbetsplatserna har lett till att det inte bara är de stora byggarna som hör av sig och vill använda vår återvinningsservice, berättar Jonas.

Enkelt, effektivt och ekonomiskt

ROCKWOOL har paketerat sitt erbjudande, som kallas för Rockcycle®, för att göra det lättare för deras kunder att komma igång. Ledorden är att det ska vara enkelt, effektivt och ekonomiskt försvarbart.

– Återvinningssystem måste fungera i praktiken! Det får inte vara för dyrt eller krångligt att återvinna. Vi är också noga med att ha en hög spårbarhet för att underlätta för projekten att kunna föra in resultaten i sin statistik. Det är många delar som måste fungera, förklarar Jonas.

Men utmaningarna har varit många under vägen. Varje projekt är unikt, beroende på kvantiteter, geografi och förutsättningar på plats. Stena Recycling har testat olika komprimeringsmetoder, logistiklösningar och samarbetsformer. Viljan att testa oprövade lösningar är en förutsättning för att lyckas driva fram nya beteenden inom återvinningsbranschen, menar Michael Eng.

Ökad lönsamhet genom dialog

Han berättar att det både handlar om att våga testa nya tekniska lösningar och att kunna samarbeta mellan de olika filialerna över landet.

– Ett exempel är att kvantiteterna med stenull på varje filial ofta blir ganska små och därmed inte kan motivera transportsträckorna. Men tack vare att vi har en nära dialog mellan våra olika anläggningar kan en lastbil, som ändå ska gå en viss sträcka, ta med mindre kvantiteter på vägen utan att miljöbelastningen ökar, berättar Michael.

Stena Recycling har 90 filialer över hela landet. Borås ligger bra till och många lastbilar passerar förbi där. Därför fungerar den filialen ofta som hub.
Även tekniskt är det goda samarbetet inom Stena Recycling en fördel.

– Samarbetet kring nya tekniska investeringar sker alltid på ett sätt som gör att vi är många som kan dra nytta av dem, säger Michael.

Sätter press på bygg- och återvinningsbranschen

Jonas Zacharoff och Michael Eng är överens om att varje bygge är unikt och att det är deras ansvar att tillsammans göra det så enkelt som möjligt för deras gemensamma kunder.

– För oss har det varit oerhört viktigt att ha med oss en lösningsorienterad samarbetspartner som vågar testa nya vägar framåt. Stena Recycling har gett återvinningen av stenull betydligt högre fart framåt och det tror jag sätter positiv press på både bygg- och återvinningsbranschen, säger Jonas Zacharoff.

Michael Eng är övertygad om att efterfrågan på stenullsåtervinning kommer fortsätta öka framöver.

– Materialet är 100% återvinningsbart och vi har processerna för att få det att fungera i praktiken. Därför både hoppas och tror jag att det snart kommer vara en självklarhet att återvinna stenull istället för att skicka det på deponi, avslutar Michael Eng.

Förslag till nyheter


    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com