Här händer det

Stora utmaningar – nya samarbetsformer.

Tipsa om nyhet
Maja Manner, affärs- och hållbarhetsstrateg AFRY.
Att tillsammans med konkurrenter kunna diskutera innovationer och affärsmodeller för en klimatneutral bygg- och anläggningsbransch känns både nytt och nödvändigt. Tiden har blivit mogen för samarbete kring de stora och helt avgörande frågorna som rör vår gemensamma framtid.

För drygt tre år sedan började jag jobba på AFRY, dåvarande ÅF. Ett stort steg för mig, som fram till dess tillbringat hela mitt yrkesliv i egna företag. Jag började min bana inom kulturvetenskap och humaniora, och för någon som mig framstod stadsutveckling- och hållbarhetsbranschen runt millennieskiftet mest som en hägring. Därför valde jag att starta smått, i eget bolag. Idag, 2021, är det alltså två decennier sedan jag fick möjlighet att börja arbeta med mina favoritfrågor och på nära håll följa utvecklingen i branschen.

2017, när erbjudandet från ett stort internationellt teknikföretag damp ned, såg jag det som ett tecken i tiden. Ett skifte i branschen var på gång: synen på att arbetet med teknikutveckling kunde gå hand i hand med beteendeförändringar och humanistiska värderingar. Nyfiket gav jag mig in på denna spännande resa – och har inte ångrat mig en dag sedan dess.

En lokal färdplan med nationell påverkan

Kort efter att jag började på AFRY hörde jag talas om ett lokalt branschinitiativ kopplat till klimatneutralitet – LFM30, Lokal Färdplan Malmö 2030. Det gick en tid. När så startmötet blev av såg jag till att vara där. Känslan i lokalen gick nästan att ta på. Runt bordet satt fastighetsägare, materialtillverkare, konsulter och representanter för Malmö stad, och diskuterade hur de gemensamt kunde minska sin klimatpåverkan. Det var ett engagemang och en uppslutning på en nivå som jag några år tidigare bara kunnat drömma om. Alla de stora lokala och regionala aktörer är med och driver föreningen – vilket får nationella effekter.

Ett + ett = tre

I LFM30 har jag valt att engagera mig i arbetsgruppen Affärsmodeller, incitament och samverkan. Alltså de frågor jag brinner allra mest för. Deltagarna kommer från olika byggaktörstyper och mötena kännetecknas av ett starkt engagemang och högt i tak. Att kulturen faktiskt blivit så konstruktiv beror nog på att samtligas blickar är riktade mot ett gemensamt mål: för att kunna tackla klimatfrågan – på riktigt – behöver vi hitta nya sätt att arbeta. Då finns inga alternativ till att utveckla lösningar och arbeta tillsammans.

Idag har föreningen utvecklats till något så ovanligt som ett forum där jag tillåts diskutera innovationer och affärsmodeller med våra största konkurrenter, för att tillsammans bidra till att uppnå de stora målen för vår gemensamma framtid. Anledningen? Därför att 1+1 helt enkelt blir 3. När styrkorna kompletterar varandra så att konkurrens och egenintressen får stå tillbaka för prestigelöshet och framåtanda – då kan vi skapa nya lösningar och innovationer. Ett exempel på det är att vår delgrupp med teknikkonsulter för närvarande letar efter en byggherre att arbeta fram nya lösningar tillsammans med.

En affärskritisk fördel

För AFRY:s del handlar medlemskapet om att skapa goda affärer. Vår affärsidé handlar om att identifiera och implementera de för våra kunder och samarbetspartners bästa och mest hållbara lösningarna. Då måste vi leva som vi lär. Hållbarhet är en självklar del av vår mission och strategi framåt. Därför har AFRY valt att engagera sig brett i LFM30. Mina kollegor har gått med i olika arbetsgrupper – och vi delar med oss och låter oss inspireras av varandras arbete. Ofta genom att lyfta upp erfarenheterna på en nationell nivå. Om branschen ska nå målet om att radikalt minska sin klimatpåverkan krävs lika radikala lösningar. Och framförallt ett stort mod. Genom LFM30 har det blivit tydligt att många sådana modiga aktörer finns. Nu krokar vi arm för att arbeta fram nya lösningar och modeller.

Maja Manner, affärs- och hållbarhetsstrateg AFRY

Läs originalinlägget på LinkedIn

Förslag till nyheter


    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com