Här händer det

Svagt intresse för att förebygga avfall, enligt ny studie på Lunds universitet.

Tipsa om nyhet
Photo by pisauikan on Unsplash
Avfall från landets hushåll är stort – men mängden avfall från verksamheter är hela fem gånger större. I en ny studie granskas hur avfallsproducenter arbetar för att förebygga onödigt avfall. Resultatet visar att möjligheten till minskat avfall ofta försvåras av verksamhetens teknik, ekonomi och organisation.

– Det som är nytt i denna studie är vår analys och vårt resultat att produktion av avfall ses som det normala och att förebygga blir det som avviker från det normala och därmed också beskrivs som problematiskt. Vi behöver göra avfallsförebyggande till den normala praktiken i framtiden, säger forskaren Anette Svingstedt, vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Campus Helsingborg, Lunds universitet.

Merparten av den forskning som finns om avfallsförebyggande fokuserar huvudsakligen på det avfall som genereras av privata hushåll i Sverige. Forskarna Anette Svingstedt, Hervé Corvellec och Emma Samsioe har istället fokuserat på hur verksamheter som producerar verksamhetsavfall ser på sina möjligheter att utveckla avfallsförebyggande praktiker.

Studien heter The normality of industrial and commercial waste: economic, technical and organizational barriers to waste prevention, och fokuserar på avfallsproducenter inom de fyra områdena i Naturvårdsverkets avfallsförebyggande program: mat, textil, elektronik samt bygg och rivning.

Studiens resultat i korthet

Avfallsproducenter med verksamhet inom mat, textil, elektronik samt bygg och rivning, pratar hellre om återvinning eller hinder för avfallsförebyggande än hur de faktiskt arbetar med att minska sitt avfall. I studien anger avfallsproducenternas också ett antal hinder för att öka förebyggandet av avfall:

  • Ekonomiska – det får inte kosta mer än att producera avfall.
  • Tekniska – de vet inte hur de ska göra.
  • Organisatoriska – det passar inte organisationernas kompetens och rutiner.

Förslag till nyheter


    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com