Här händer det

Svävarterminalen rivs – Malmö stad inleder cirkulärt rivningsprojekt.

Tipsa om nyhet
I början på februari rivs Svävarterminalen. Nu söker Malmö stad aktörer som vill ge materialet från byggnaden nytt liv.

Är du intresserad av att återbruka delar Svävarterminalen?

Kontakta Anna Bernstad, Malmö stad.

Hej Anna Bernstad, hållbarhetsstrateg på Stadsfastigheter. Berätta om projektet.

– I början av februari river vi Svävarterminalen. Byggnaden togs ur bruk som terminal på 90-talet och ska rivas för att bereda plats för Nyhamnen. Rivningen är kopplad till det pågående EU-projektet Circular Builders, där Malmö och flera andra skånska kommuner deltar för att lära sig mer om cirkulärt byggande.

Som projektledare från Stadsfastigheters sida ser jag att vi redan idag jobbar cirkulärt i viss utsträckning – men vi kan komma ännu längre. Så det är riktigt kul att Malmö stad nu genomför ett större rivningsprojekt utifrån höga cirkulära ambitioner!

Berätta om erbjudandet till LFM30:s byggaktörer.

– Vi har gjort en återbruksinventering. Om du är intresserad av att återbruka material från byggnaden ska du höra av dig för att få information om tillgängliga material och mängder i Svävarterminalen. Och vänta inte! Rivningen kommer nämligen påbörjas redan i februari. Flera deltagare i AG2 inom LFM30 har redan visat intresse, och jag vet att många andra vill komma framåt i detta arbete.

Varför är erbjudandet intressant?

– Återbruk handlar mycket om timing. Fortfarande saknas i stor utsträckning mellanhänder som kan ta omhand om större partier av byggvaror. Vi kan ta vara på en del för internt bruk men har inte kapacitet för lagring av stora mängder material.

För att återbruk ska klaffa behöver det finnas aktörer som efterfrågar materialet i närtid. Fördelen med att gå ut till fastighetsägare och andra aktörer inom LFM30 är att vi vet att det finns höga ambitioner kring återbruk inom denna grupp. Vår förhoppning är att vi genom LFM30-nätverket kan hitta andra som vill omhänderta byggdelar så som glaspartier, stengolv, kabelstegar, armaturer, undertaksplattor och ventkanaler.

Förslag till nyheter


    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com