Här händer det

Unik miljösatsning ska ge mer klimatsmart byggande.

Tipsa om nyhet

Region Skåne ligger redan i framkant bland Sveriges regioner när det gäller att hitta nya lösningar för att minska miljö- och klimatavtrycket från verksamheterna. Nu tar Allians för Skåne två ytterligare steg framåt i miljöarbetet och stärker regionens ambitioner för klimatsmart byggande inom ramen för LFM30.

Servicenämnden beslutade idag, efter ett initiativ från alliansen, att låta fastighetsförvaltningen utreda hur regionen kan arbeta med återbruk av material inom byggprocesssen.

– Klimatkrisen kräver handling. Därför växlar vi nu upp miljöarbetet inom regionens fastighetsförvaltning genom att satsa på återbruk. Genom att låta exempelvis innerdörrar och fönster från en gammal byggnad få nytt liv när en ny fastighet ska byggas stärker vi den cirkulära ekonomin och reducerar regionens klimatavtryck, säger Inger Tolsved Rosenkvist (L), ordförande i Servicenämnden.

Regionen avger också ett klimatlöfte till LFM30 om att minst 50 procent av den betong som används inom regionens kommande byggnader ska vara så kallad slaggbetong.

– För oss i Allians för Skåne är det de konkreta resultaten som räknas i miljöarbetet. Genom att byta ut vanlig betong mot slaggbetong minskar klimatbelastningen med upp till 50 procent. Det kommer att göra stor skillnad i omställningen till ett mer hållbart och klimatsmart byggande i regionen, säger John Eklöf (M), förste vice ordförande i Servicenämnden.

Slaggbetong innehåller restprodukter från stålindustrin och har förutom de miljömässiga fördelarna flera goda tekniska egenskaper som längre livslängd, mindre sprickbildning och bättre skydd mot vatten än den traditionella betongen.

– Klimatförändringarna blir allt mer påtagliga. Som en av Sveriges stora aktörer inom fastighetssektorn har Region Skåne ett stort ansvar men också en unik möjlighet att driva på utvecklingen för minska klimatbelastningen från byggsektorn, säger Mikael Stamming(C), ledamot i Servicenämnden.

– Både initiativet om återbruk av byggmaterial och klimatlöftet till LFM30 om slaggbetong kommer att stärka Region Skånes miljöprofil. Det är mycket positivt. Alliansens politik gör skillnad, säger Katarina Ståhlberg (KD), ersättare i Servicenämnden.

Förslag till nyheter


    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com