Här händer det

Vi vill bygga mer i trä – men frågan är komplex.

Tipsa om nyhet
Tre frågor om trä till Anders Eriksson Modin, gruppledare för arbetsgruppen för klimatneutrala byggmaterial inom LFM30 och hållbarhetschef på FOJAB.
Anders Eriksson Modin, gruppledare för AG4.
Anders Eriksson Modin, gruppledare för arbetsgruppen för klimatneutrala byggmaterial inom LFM30 och hållbarhetschef på FOJAB.

Hur ser framtidens byggmaterial ut?

– Ska man peka på övergripande trender tror jag att mängden biobaserade byggmaterial kommer att öka, exempelvis hampa, halm och trä, eftersom de binder CO2 och fungerar som kolsänkor över tid.

– Men trä och andra biobaserade material kommer inte att konkurrera ut stål och tegel. Däremot kommer stålet och teglet förhoppningsvis att vara återbrukat, betongen inte innehålla cement och virket komma från långsiktigt hållbart skogsbruk. Vi kommer också att behöva inslag av innovation och nytänkande för att klara de nivåer som krävs för att minska klimatpåverkan från byggindustrin och uppnå klimatneutralitet.

Hur är inställningen till trä i branschen?

– Det har hänt mycket bara de senaste åren. Intresset för att bygga i trä har ökat påtagligt, av klimatskäl först och främst. Här driver målgränsvärden, företagspolicies och grön finansiering på utvecklingen. Men ärligt talat behöver vi fortfarande bygga upp en bättre kompetens kring träbyggnation både bland arkitekter, i beställarledet och bland byggföretagen.

– Förr handlade diskussionen mycket om brand, akustik och fukt – men det har vi bra svar på nu. Idag handlar det mer om att det är dyrare att bygga i trä, framför allt första gången. Ingen vill göra det första projektet, man vill gå rakt på det tredje. Det är en resa att komma dit som kostar något.

Nyligen arrangerade du ett seminarium om hållbara värdekedjor och skogen. Gav seminariet dig någon tankeställare hur du som arkitekt ska förhålla dig till trä som byggmaterial?

– Trä är ett fantastiskt material inte minst ur klimatsynpunkt. Vi vill bygga mer i trä och vi vill att virket ska komma från ett hållbart skogsbruk – så långt är det enkelt. Men att säga hur ett hållbart skogsbruk ser ut är svårare, frågan är komplex.

– Ett steg på vägen är att vi arkitekter behöver bli mer medvetna om träets ursprung, inte bara jämföra produkt med produkt. Vi behöver ha en ökad förståelse för var träet har vuxit, hur det är skördat och vilken påverkan avverkningen har för närmiljön. Det gäller inte bara i Sverige, utan kanske i ännu större utsträckning för importerat virke.

Se seminariet här:

Anders Eriksson Modin, gruppledare för AG4.

Förslag till nyheter


    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com