Här händer det

Wihlborgs kontorshus i Hyllie får branschens mest krävande hållbarhetscertifiering.

Tipsa om nyhet
Kontorshuset Kvartetten (Pulpeten 5) har precertifierats med NollCO2, vilket innebär att fastigheten kommer att uppnå nettonoll klimatpåverkan under sin livstid enligt de beräkningsmodeller som gäller idag. Nu satsar Wihlborgs på att få ytterligare fastigheter certifierade och att fler nya klimatneutrala produkter och lösningar därmed ska bli verklighet.

NollCO2-certifieringen har tagits fram av Sweden Green Building Council (SGBC). För att en ny byggnad ska uppnå certifieringen ska den visa på netto-noll klimatpåverkan för hela livscykelkedjan på 50 år, från utvinning av råvara till sluthantering av byggmaterial. En mycket krävande standard som blir ett steg på vägen mot Sveriges mål om klimatneutralitet 2045.

Kvartetten kommer att stå färdigt i Hyllie år 2023 och hade redan från början högt ställda klimat- och miljömål. Inom ramen för LFM30:s lokala initiativ för att driva och utveckla en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö, lades fokus på att minska klimatpåverkan genom till exempel insatser i byggnadens konstruktion, där gröna alternativ av betong och armeringsstål ersatt traditionella produkter.

– Arbetet med att NollCO2-certifiera Kvartetten har varit lite av ett detektivarbete där vi själva, leverantörer och underentreprenörer gjort vårt yttersta för att hitta alternativ med lägre klimatpåverkan i varje detalj. Som ett resultat har nya effektiva system och klimatneutrala produkter utvecklats. Insatser som bidrar till att fastighets- och byggbranschen minskar sin klimatpåverkan, säger Rickard Berlin, projektledare på Wihlborgs.

Wihlborgs har utöver Kvartetten två registrerade NollCO2-projekt och ytterligare ett under planering.

– Hållbarhetscertifiering är en efterfrågad kvalitetsstämpel. Drygt fyra av fem svenskar betecknar sig som miljö- och klimatmedvetna och många vill såväl bo som arbeta i en certifierad byggnad. SGBC är glada för samarbetet med Wihlborgs. Tillsammans har vi en viktig roll i arbetet mot en klimatneutral bygg- och fastighetssektor, säger Lotta Werner Flyborg, vd för Sweden Green Building Council.

– Kravställande vid upphandling och andra inköp är viktiga styrmedel när det kommer till att åstadkomma förändring. Även om vi har långt kvar till att uppnå de övergripande målen om klimatneutralitet behöver vi anstränga oss för att göra skillnad i varje litet steg. De klimatberäkningar och avvägningar vi gör i en sådan här process kommer underlätta för oss själva, för entreprenörer och för våra kunder att fatta bättre beslut i kommande projekt, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Förslag till nyheter


    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com