Pågående projekt

Öppen databas för redovisning och visualisering av bygg-, anläggnings-& förvaltningssektorns klimatdata

Jämför och strukturera klimatdata – i alla skeden

LFM30 utvecklar en tjänst för att öka jämförbarheten av klimatdata för bygg-, anläggnings- och förvaltningssektorn – i alla skeden.

I databastjänsten kommer du kunna lagra och jämföra ditt bolags klimatdata på portfölj-, fastighets-, projekt- och byggdelsnivå.

Tack vare mjukvaran kommer du kunna strukturera företagets klimatdata och snabbare ta fram kvalitetssäkrade referensvärden.

Mot netto noll – och lägre.

Vill du veta mer? 👋

Aktuellt 🗞️

Projektnyheter:

FAQ 🤔

Sånt du antagligen undrar:

 1. Är detta ett klimatberäkningsverktyg?
  Nej. Vi bygger ett jämförelseverktyg så att du kan spara och jämföra din klimatdata. Har du en byggdelsupplösning på klimatatdata kan vi dessutom göra en kvalitets-/rimlighetskontroll
 2. Hur skiljer sig tjänsten från Boverkets databas?
  I Boverkets databas är byggnaderna inte publika, via en hemsida eller liknande. I jämförelseverktyget är det dessutom möjligt att få med alla byggdelar samt hela livscykeln. Men även det som gör LFM30 unikt –  tillägg av negativa utsläpp i en klimatbudget.
 3. På vilka parametrar är tjänsten jämförbar?
  Klimatpåverkan GWP-GHG med möjlighet att lägga till negativa utsläpp
 4. Vilka typ av projekt kan jag rapportera in i jämförelsetjänsten?
  Alla typer – och skeden – inom anläggning och bygg, samt även de livscykelskeden med tillgänglig data. Som fastighetsägare kan du även samla beräkningar för hela din fastighetsportfölj.
Projektet är finansierat av Smart Built Environment
och pågår till och med december 2024.

Namntävling 🚀

Vi bygger en tjänst som kommer förändra branschen – men vad ska den heta?
Hjälp oss. Nu har du chansen att vara med och påverka.

Skicka ditt förslag, senast 8 juni, till: Petter Andersson, kommunikatör på LFM30. Skriv i ämnesraden: Namntävling jämförelsetjänst

Vi betygsätter bidraget, och hör av oss.

Kriterier:

 1. Relevans:
  Namnet bör vara relevant för tjänstens syfte och funktion, samt representera den på ett adekvat sätt.
 2. Minnesvärdhet:
  Ett bra namn ska vara lätt att komma ihåg och känna igen för användare och potentiella kunder.
 3. Unicitet:
  Namnet bör vara unikt och skilja sig från konkurrenter eller andra liknande produkter.
 4. Tillgänglighet:
  Namnet bör vara tillgängligt för användning, d.v.s. det får inte redan vara upptaget av någon annan produkt eller företag.
 5. Lätt att uttala och stava:
  Ett lättförståeligt och lätt uttalat namn kan bidra till användarvänlighet och kan också vara mer lättförståeligt internationellt.
 6. Varumärkespotential:
  Namnet bör ha potential att bygga och förstärka ett starkt varumärke.
 7. Anpassning:
  Det kan vara bra att ha ett namn som enkelt kan anpassas och förändras om produkten utvecklas eller om målgruppen förändras.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com