STRATEGI 6

Klimatneutrala byggarbetsplatser och transporter

Peter Tiliander

RISE

Peter Tiliander
Gruppledare

Stefan_Elfborg_RISE

RISE

Stefan Elfborg
Arbetspaketsledare

LFM30:s löften är uppdelade i detaljerade mål inom sex strategiska fokusområden, med varsin arbetsgrupp.

Arbetsgrupp 6: Klimatneutrala byggarbetsplatser och transporter består av byggherrarentreprenörer, forskningsinstitut, materialproducenterleverantörer av byggetableringsprodukter och maskiner, transportörer och byggvaruhandel.

Kontakta oss om du vill arbeta med materialets väg till och från byggarbetsplatsen, maskin och faciliteter under etablering och byggnation samt valet av el och energikällor. Var med och hjälp oss ta fram riktlinjer för de val som behövs göras för att vi ska klara av kommande omställning och minska det negativa klimatavtrycket.

Du behöver inte sitta på djup expertiskunskap, utan vi söker även medlemmar med kunskaper och stort engagemang inom just din bransch.

På våra möten tar vi upp och diskuterar alla ämnen inom våra underkategorier (transporter, cirkuläritet, arbetsmaskiner, bod/container och el/energikälla).  Vi fattar beslut om utvecklingskurvan och de viktiga aspekter som ska fungera att arbeta efter i vardagen för att nå klimatneutralitet 2030.

Vi försöker och uppmuntrar att bjuda in gäster som är experter inom sitt område, så att vår arbetsgrupp kan hålla sig i framkant beträffande utveckling och arbetssätt mot vägen till klimatneutralitet.

Utskott:

Arbetsgruppens arbete delas upp i utskotten:

  • Transporter A4
  • Byggarbetsplats A5

Delstrategier:

Arbetsgrupp 6 arbetar enligt följande:

Vi gör byggproduktionen klimatneutral och optimerar transporter till/från/på byggarbetsplatsen utifrån klimatkalkyler, bland annat genom färre maskiner som drivs av fossila bränslen, hög industrialiseringsgrad, samtransporter och delningstjänster.

  • Klimatneutral energiproduktion och energieffektivitet gäller i byggproduktionens alla skeden år 2030.
  • Vi samarbetar i branschen för att främja en utvecklingsprocess som medför att det totala transportbehovet successivt kan minska, bland annat genom att utreda effektivare logistik, samtransport, klimatsmarta byggmaskiner, delningstjänster, högre industrialiseringsgrad och andra mobilitetslösningar.
  • Vi byggherrar ställer krav på att endast förnybar eller återvunnen energi används i nya och befintliga byggnader från år 2025. Från år 2030 att vi har klimatneutrala byggarbetsplatser (i byggprocessen A1- A5, i driften B1-B7 och vid slutskede C1-C4). Vi andra aktörer vill möta byggherrarnas och deras projekts ambitioner.
  • Vi energileverantörer tillhandahåller endast förnybar eller återvunnen energi senast 2025.
Föregående
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com