STRATEGI 6

Klimatneutrala byggarbetsplatser och transporter

Peter Tiliander

RISE

Peter Tiliander
Gruppledare

Stefan_Elfborg_RISE

RISE

Stefan Elfborg
Arbetspaketsledare

Vi gör byggproduktionen klimatneutral och optimerar transporter till/från/på byggarbetsplatsen utifrån klimatkalkyler, bland annat genom färre maskiner som drivs av fossila bränslen, hög industrialiseringsgrad, samtransporter och delningstjänster.
  • Klimatneutral energiproduktion och energieffektivitet gäller i byggproduktionens alla skeden år 2030.
  • Vi samarbetar i branschen för att främja en utvecklingsprocess som medför att det totala transportbehovet successivt kan minska, bland annat genom att utreda effektivare logistik, samtransport, klimatsmarta byggmaskiner, delningstjänster, högre industrialiseringsgrad och andra mobilitetslösningar.
  • Vi byggherrar ställer krav på att endast förnybar eller återvunnen energi används i nya och befintliga byggnader från år 2025. Från år 2030 att vi har klimatneutrala byggarbetsplatser (i byggprocessen A1- A5, i driften B1-B7 och vid slutskede C1-C4). Vi andra aktörer vill möta byggherrarnas och deras projekts ambitioner.
  • Vi energileverantörer tillhandahåller endast förnybar eller återvunnen energi senast 2025.
Föregående
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com