STRATEGI 4

Klimatneutrala byggmaterial

Vi klimatoptimerar byggnader genom val av material och utformning. Vi prioriterar förnybart/cirkulärt byggmaterial vid all byggnation. Vid upphandling ställer vi successivt allt högre krav på ökad andel återanvända, återvunna och förnybara, resurseffektiva och klimatneutrala material. Vi begär klimatinformation, EPD (Environmental Product Declarations), för byggmaterial.

  • Vi prioriterar cirkulärt byggmaterial vid all byggnation med fokus på åtgärder som ger stor effekt på klimatet, det vill säga stommar och grundkonstruktioner, samt materialoptimerar resurseffektivt utifrån materialens olika egenskaper.
  • Vi samarbetar i branschen för att stegvis sätta allt högre klimatkrav på material i leverantörskedjor, med särskild prioritet på material med hög klimatbelastning.
  • Vi samarbetar i branschen för att främja en process där samtliga betydande byggmaterialhandlare stegvis var och en väljer att främja försäljning, via internet och butik, av byggmaterial med väsentligt mindre klimatbelastning än andra – allt annat lika.
  • I leverantörskedjan ställer vi krav på och efterfrågar validerad information som visar byggmaterialens klimatbelastning, så kallad EPD.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com