LFM30:s

Metod för klimatberäkning

Samtliga LFM30-anslutna aktörer har åtagit sig att årligen redovisa sin förflyttning. LFM30 som förening är ett stöd i detta arbete – huvudansvaret för att implementera klimatlöftet bärs av de anslutna själva.

De anslutna aktörerna mäter och redovisar sitt klimatlöfte i enlighet med LFM30:s Metod Klimatbudget, steg 1-5.

Läs mer:
Projektrapporter från Vinnova- och SBUF-rapporter

LFM30:s klimatredovisning

⬇️ Här hittar du:

Delmål_LFM30_utan_text

Projektnivå:

 • Test av metoden:
  – t ex i Klimatberäkningsstugor (35 st pilotprojekt 2019-2021).
 • Klimatsmarta affärserbjudande, byggprojekt:
  Klimatdeklaration per projekt.
  Ett pilotprojekt. Alla byggherrar ska ha byggstartat
  minst ett klimatneutralt projekt innan 2025 (byggnad eller anläggning – nytt eller befintligt).
  Utvecklingssteg 2022-2024. Att byggherren gradvis
  klimatdeklarerar allt fler typer (nyproduktion, renovering, ombyggnad, tillbyggnad) av anläggningar och byggnader
  denna period i testbädd Malmö, med start nyproduktion
  byggnader from 1 januari 2022.
 • Klimatsmarta affärserbjudande – Produkter: Ex via Miljövarudeklaration, sk EPD (Environmental Product Declaration).
 • Klimatsmarta affärserbjudande – Tjänster: Frivillig möjlig paketering utifrån byggaktörers egna val.

Företagsnivå:

 • Affärsförflyttning (SEK) – i vilken grad vi implementerat vår klimatbudget, som andel av vår omsättning.
 • Affärsförflyttning (CO2e) – mängd CO2e minskning utifrån att vi implementerat vår klimatbudget.
 • LFM30 delstrategier – i vilken grad vi implementerat LFM30:s delstrategier/delmål.
 • Vår egen färdplan / verksamhetsplan – visar i vilken grad vi implementerat LFM30:s färdplan i vår egen verksamhet ex rutiner, verktyg, kompetensutveckling osv.

Pressrelease: februari 2020

Martin Erlandsson
IVL Svenska Miljöinstitutet:

‘LFM30 hjälper byggbranschen att nå klimatmålen med ny metod’

– LFM30:s åtagande är betydligt tuffare än lagen om klimatdeklaration för nya byggnader som börjar gälla från och med januari 2022.

Ladda ned pressreleasen

LFM30: metodik för att beräkna och redovisa anslutnas klimatlöfte består av ett antal olika dokument, som är godkända av LFM30:s ledning. Nya versioner beräknas släppas två gånger per år.

LFM30:s metod för klimatberäkning

Så mäts och redovisas klimatlöftet

Metod för klimatbudget

LFM30:s huvuddokument (version 1.7) som beskriver hur LFM30 beräknar och redovisar sitt klimatlöfte. Dokumentet ger en övergripande beskrivning av metod, arbetsprocess och kriterier samt ordlista.

Målgrupp: Anslutnas kontaktpersoner till LFM30 som berörs av klimatlöfte, hållbarhetschefer, utförare och sakkunniga.

Ändringar: Struktur, förtydliganden, omvärldsanalys och systemgränser.

Klimatlöftet – översikt

Så här beräknar och redovisar vi vårt LFM30:s klimatlöfte (version 1.7). Dokumentet ger en övergripande beskrivning av metod, arbetsprocess och kriterier samt ordlista.

Målgrupp: Anslutnas kontaktpersoner till LFM30 som berörs av klimatlöfte, hållbarhetschefer, utförare och sakkunniga. 

Ändringar: Struktur, förtydliganden, fler begrepp, Steg 0 (nytt).

Kriteriedokument | Projektnivå

Kriteriedokument (version 1.7) till LFM30:s Metod för klimatbudget som beskriver metod, arbetsprocess och kriterieområden för att mäta och redovisa klimatlöfte på projektnivå. Bilagor med övriga anvisningar, instruktioner och framtida kriterier (2025-).. Dokumentet kan användas som upphandlingskrav i det enskilda projektet.

Målgrupp: Beställare, hållbarhetschefer, utförare och sakkunniga.

Ändringar: Omstrukturering, målgruppsanpassning, omvärldsjämförelser, nya illustrationer, förtydliganden och Steg 0 (nytt).

Kriteriedokument | Företagsnivå

Kriteriedokument (version 1.7) till LFM30:s Metod för klimatbudget som i detalj beskriver metod, arbetsprocess och kriterier för att mäta och redovisa klimatlöfte på företagsnivå. Dokumentet kan användas som upphandlingskrav i det enskilda projektet.

Målgrupp: Utförare som ska mäta/redovisa klimatlöfte.

Ändringar: Förtydliganden, info kring verktyget Position Green.

Manual på projektnivå – nyproduktion och ROT

Dokumentet beskriver detaljerade kriterier per kriterieområde, med inkluderade anvisningar och redovisningskriterier. Gäller för byggnadsverk.

Målgrupp: Utförare och sakkunniga.

Ny manual för utförare.

Fördjupningsdokument

Modell för bedömning av svenska byggnaders klimatpåverkan. Författare: Martin Erlandsson, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Dokumentet är en akademisk rapport kopplad till Vinnova-projektet Klimatberäknings- affärs- och kompetensplattform för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030, 2019-2021.

Fördjupningsdokument

Kompensation av klimatskuld inom LFM30 (version 1.0). Författare: Kenneth Möllersten, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Dokumentet är en akademisk rapport kopplad till Vinnova-projekten Klimatberäknings- affärs- och kompetensplattform för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030, samt Standardisering av klimatberäkningsmetod för bygg- & anläggningssektorn.

Fördjupningsdokument

Negativa klimatutsläpp genom användning av biogena kolsänkor. Författare: Martin Erlandsson och Eskil Mattsson, IVL Svenska Miljöinstitutet, samt Jeanette Nilsson, Cohive.

Dokumentet är en akademisk rapport kopplad till Vinnova-projektet Standardisering av klimatberäkningsmodeller för bygg- och anläggningssektorn.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com