Om oss

Organisation och arbetssätt

LFM30 är en medlemsdriven organisation, uppbyggd kring sex stycken arbetsgrupper. Arbetet bygger på egna initiativ – tillsammans med övriga medlemmar, och följer fyra principer.

  • Alla aktörer behöver ta sitt delansvar för sin omställning.
  • Alla aktörer i byggkedjan bidrar till färdplansarbetet utifrån sitt delansvar i byggprocessen, sina förutsättningar och det de har egen rådighet att styra över.
  • Alla aktörer åtar sig att stegvis implementera det övergripande målet och löftena inom de sex strategiområdena i sina egna verksamheter.
  • Alla aktörer är transparenta, mäter, följer upp och kommunicerar löpande hur vi efterlever LFM30.

LFM30:s organisation består av:

  • styrelsegrupp
  • ledningsgrupp
  • samordningsgrupp
  • kansli

Kansliet består av en kanslichef, en kommunikationsansvarig samt två projektledare, som stödjer medlemmarna och organisationen i deras arbete.

Ladda ned färdplanen (PDF).

Så utvecklar vi tillsammans en klimatneutral bygg-, anläggnings- och förvaltningssektor i Malmö.

 

Ladda hem:

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com