Vår resa

Resultat och klimatredovisning

Resultat av LFM30:s arbete

Redovisning på företagsnivå och projektnivå

Samtliga LFM30-anslutna aktörer har åtagit sig att årligen redovisa sin förflyttning. LFM30 som förening är ett stöd i detta arbete – huvudansvaret för att implementera klimatlöftet bärs av de anslutna själva.

De anslutna aktörerna mäter och redovisar sitt klimatlöfte i enlighet med LFM30:s Metod Klimatbudget, steg 1-5.

På den här sidan hittar du de de årliga resultaten.

Läs mer:
Slutrapporter från Vinnova- och SBUF-rapporter

LFM30:s Metod för klimatberäkning

⬇️ Här hittar du:

 • Dokumenten för LFM30:s Metod för deklaration av klimatbudget
 • Guider, hjälpmedel och mallar för klimatdeklaration
 • Filmer och pressreale för LFM30:s Metod för klimatbudget
 • Arkiv

Ladda ner:
Redovisning av Resultatkonferensen 2021 (PDF)

Från sista december 2020 till sista april 2021 ökade antal anslutna med 19% från 130 till 161.

Samma områden som året innan (I-IV) mättes och redovisades, dels övergripande och dels fördjupat. Viss fördjupning var utmanande för vissa aktörer. Vi landade i att som minimum, för att vara ansluten (oavsett byggaktörstyp), är ett skallkrav att ha besvarat det övergripande. För byggherrar är det därtill minimum att fylla i excel affärserbjudande, för att vara ansluten. Vi har inlett uteslutningsärende i styrelsen, för ett tiotal aktörer, som behöver mäta/redovisa om de vill bli anslutna igen. Processen kan påverka siffror nedan.

Projektnivå:

Test anläggning och befintliga byggnader ROT (20 projekt och ca 30 involverade byggaktörer) påbörjades vt 2021 i två nya och olika klimatberäkningsstugor (ca 12 månader totalt).

Maj 2020 – status av det klimatneutrala projektet: 87% av alla byggherrar (60% för 2020), och 33% av av totalentreprenörer, 12% av materialleverantörer och 26% av konsulter något pågående med klimatneutralt projekt. Vid resultatkonferensen berättade följande byggaktörer om sina projekt som pågår/byggstartar under 2021 (redovisning i enlighet med LFM30:s Klimatdeklaration): Siegel (Mariastugan i Höllviken), Belleville/Nock (Kv Biljetten i Norra Sorgenfri i Malmö), Skanska (Gottorps Hage Bunkeflo i Malmö), P-Malmö (Mobilitetshuset/P-huset i Segepark/Kirseberg i Malmö).

Företagsnivå:

Inför konferensen genomfördes en övergripande resultatenkät inom fyra områden (I.-IV.), vars resultat följer här. Därtill tillkom en fördjupad redovisning för att anslutna skulle redovisa sitt affärserbjudande för perioden 2020 till 2025, och sin verksamhetspåverkan för föregående år (2020). 76% av anslutna, som var ansluten tom dec 2020 (98 av 131), besvarade webbenkäten komplett. 75% av anslutna, som var ansluten tom april 2020 (120 av 160), besvarade webbenkäten komplett (7 besvarade ej webbenkäten komplett).

I. Affärsförflyttning (SEK):
Klimatbudget steg 1. Över 60% (50% år 2020) av alla anslutna har börjat förhålla sig till LFM30s övergripande mål, och börjat beräkna sin verksamhets affärsförflyttning (fastighetsportfölj / affärserbjudande).
Klimatbudget steg 2. Över 60% har börjat förbättra, där konsultaktörer i genomsnitt ligger något efter.
Klimatbudget steg 3. Över 50% har börjat jämföra oss utifrån bäst möjlig teknik och målgränsvärde till andra (Metod steg 3), där konsultaktörer i genomsnitt ligger något efter.

II. Affärsförflyttning (CO2e):
Scope 1-3: Nästan alla har påbörjat mäta och de flest har påbörjat att minska sina egna verksamhetsutsläpp (scope 1-3).
Byggherrar. 29 av 37 (inkl Malmö stad) som bygger nya byggnader har mätt sitt nuläge 2020 (694 000 m2; 211 000 ton CO2e) och målvärde 2025 (63000 ton; 30% mindre). Utsläpp motsvarar om alla Malmöiter flyger tor Malmö-Paris 22 gr under ett år.
Andra byggaktörer. Ca hälften har kvantitativt och/eller kvalitativt besvarat 2020/2025. Det har varit lite utmanande att ta fram kvantitativa indikatorer.

III. LFM30 delstrategier:
Över 90% av alla anslutna har löpande börjat integrera LFM30s olika delstrategier och delmål i sitt vardagliga arbete

IV. Vår egen färdplan / verksamhetsplan
Över 80% av alla anslutna har tagit fram sin egen Färdplan / integrerat LFM30:s färdplan in i sin egen målstyrning

Inför konferensen genomfördes en resultatenkät inom fyra områden. Nedan ser ni resultaten.

Övergripande mål Grad av affärsförflyttning (SEK)

 • Alla: Över 50% har börjat förhålla sig till LFM30s övergripande mål, och börjat mäta sin verksamhets affärsförflyttning (fastighetsportfölj / affärserbjudande)
 • Byggherrar: 60% av alla byggherrar, och 50% av entreprenörer har kommit en bit på vägen med sitt klimatneutralt projekt

Övergripande mål Grad av affärsförflyttning (CO2e)

 • Alla: Över 85 % har börjat mäta sitt CO2e nuläge för 2020, samt börjat identifiera gränsvärde för utsläpp och vad det innebär att nå halvväggs till 2025.

Delmål – LFM30 strategier/delmål

 • Alla: Över 80% har löpande börjat integrera LFM30s olika delstrategier och delmål i sitt vardagliga arbete

Delmål – inom egna verksamhet

 • Alla: Över 70% har tagit fram sin egen Färdplan / integrerat LFM30:s färdplan in i sin egen målstyrning

Projektnivå:

LFM30:s Metod för Klimatbudget på projektnivå gäller formellt från 1 januari 2022. Test med 15 projekt och ca 20 involverade byggaktörer påbörjades våren 2020 i AG3:s Klimatberäkningsstugan för nyproduktion av byggnader.

Inför konferensen genomfördes en enkel separat redovisning av status av det klimatneutrala projektet, vars resultat följer här. 60% av alla byggherrar, och 50% av entreprenörer (frivilligt; inkluderat byggande arkitekter / materialleverantörer) har kommit en bit på vägen med sitt klimatneutrala projekt

Företagsnivå:

Inför konferensen genomfördes en resultatenkät inom fyra områden (I.-IV.), vars resultat följer nedan. Vid detta tillfälle hade LFM30 122 anslutna bolag. 73 av dessa besvarade huvudenkäten, dvs 60%.

I. Affärsförflyttning (SEK):
Klimatbudget steg 1. Över 50% av alla anslutna har börjat förhålla sig till LFM30s övergripande mål, och börjat beräkna sin verksamhets affärsförflyttning (fastighetsportfölj / affärserbjudande).

II. Affärsförflyttning (CO2e):
Alla: Över 85 % har börjat mäta sitt CO2e nuläge för 2020, samt börjat identifiera gränsvärde för utsläpp och vad det innebär att nå halvväggs till 2025.

III. LFM30 delstrategier:
Alla: Över 80% har löpande börjat integrera LFM30s olika delstrategier och delmål i sitt vardagliga arbete

IV. Vår egen färdplan / verksamhetsplan
Alla: Över 70% har tagit fram sin egen Färdplan / integrerat LFM30:s färdplan in i sin egen målstyrning.

Delmål_LFM30_utan_text

Projektnivå:

 • Test av metoden:
  – t ex i Klimatberäkningsstugor (35 st pilotprojekt 2019-2021).
 • Klimatsmarta affärserbjudande, byggprojekt:
  Klimatdeklaration per projekt.
  Ett pilotprojekt. Alla byggherrar ska ha byggstartat
  minst ett klimatneutralt projekt innan 2025 (byggnad eller anläggning – nytt eller befintligt).
  Utvecklingssteg 2022-2024. Att byggherren gradvis
  klimatdeklarerar allt fler typer (nyproduktion, renovering, ombyggnad, tillbyggnad) av anläggningar och byggnader
  denna period i testbädd Malmö, med start nyproduktion
  byggnader from 1 januari 2022.
 • Klimatsmarta affärserbjudande – Produkter: Ex via Miljövarudeklaration, sk EPD (Environmental Product Declaration).
 • Klimatsmarta affärserbjudande – Tjänster: Frivillig möjlig paketering utifrån byggaktörers egna val.

Företagsnivå:

 • Affärsförflyttning (SEK) – i vilken grad vi implementerat vår klimatbudget, som andel av vår omsättning.
 • Affärsförflyttning (CO2e) – mängd CO2e minskning utifrån att vi implementerat vår klimatbudget.
 • LFM30 delstrategier – i vilken grad vi implementerat LFM30:s delstrategier/delmål.
 • Vår egen färdplan / verksamhetsplan – visar i vilken grad vi implementerat LFM30:s färdplan i vår egen verksamhet ex rutiner, verktyg, kompetensutveckling osv.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com