Vår resa

Resultat och klimatredovisning

Resultat av LFM30:s arbete

Redovisning – företagsnivå och projektnivå

Samtliga anslutna har åtagit sig att redovisa sin förflyttning varje år. LFM30 är ett stöd i detta arbete – men det är de anslutna själva som bär huvudansvaret för att implementera sitt klimatlöfte. Här nedan kan ni ta del av de årliga resultaten. Under 2021 ligger fokus på byggnader och nyproduktion. Under 2022 kompletterar vi med anläggning och renovering av befintliga byggnader.

Delmål_LFM30_utan_text

LFM30-anslutna mäter och redovisar sitt klimatlöfte i enlighet med LFM30:s Metod Klimatbudget steg 1-5. Detta är obligatoriskt att alla anslutna.

Projektnivå:

 • Test av metoden – t ex i Klimatberäkningsstugor (35 st pilotprojekt 2019-2021).
  • Klimatsmarta affärserbjudande, byggprojekt: Klimatdeklaration per projekt
   Ett pilotprojekt. Alla byggherrar ska ha byggstartat minst ett klimatneutralt projekt innan 2025 (byggnad eller anläggning – nytt eller befintligt).
   Utvecklingssteg 2022-2024. Att byggherren gradvis klimatdeklarerar allt fler typer (nyproduktion, renovering, ombyggnad, tillbyggnad) av anläggningar och byggnader denna period i testbädd Malmö, med start nyproduktion byggnader from 1 januari 2022.
 • Klimatsmarta affärserbjudande – Produkter: Ex via Miljövarudeklaration, sk EPD (Environmental Product Declaration).
 • Klimatsmarta affärserbjudande – Tjänster: Frivillig möjlig paketering utifrån byggaktörers egna val.

 

Företagsnivå:

 • Affärsförflyttning (SEK) – i vilken grad vi implementerat vår klimatbudget, som andel av vår omsättning.
 • Affärsförflyttning (CO2e) – mängd CO2e minskning utifrån att vi implementerat vår klimatbudget.
 • LFM30 delstrategier – i vilken grad vi implementerat LFM30:s delstrategier/delmål.
 • Vår egen färdplan / verksamhetsplan – visar i vilken grad vi implementerat LFM30:s färdplan i vår egen verksamhet ex rutiner, verktyg, kompetensutveckling osv.

Ladda ner:
Redovisning av Resultatkonferensen 2021 (PDF)

Från sista december 2020 till sista april 2021 ökade antal anslutna med 19% från 130 till 161.

Samma områden som året innan (I-IV) mättes och redovisades, dels övergripande och dels fördjupat. Viss fördjupning var utmanande för vissa aktörer. Vi landade i att som minimum, för att vara ansluten (oavsett byggaktörstyp), är ett skallkrav att ha besvarat det övergripande. För byggherrar är det därtill minimum att fylla i excel affärserbjudande, för att vara ansluten. Vi har inlett uteslutningsärende i styrelsen, för ett tiotal aktörer, som behöver mäta/redovisa om de vill bli anslutna igen. Processen kan påverka siffror nedan.

Projektnivå:

Test anläggning och befintliga byggnader ROT (20 projekt och ca 30 involverade byggaktörer) påbörjades vt 2021 i två nya och olika klimatberäkningsstugor (ca 12 månader totalt).

Maj 2020 – status av det klimatneutrala projektet: 87% av alla byggherrar (60% för 2020), och 33% av av totalentreprenörer, 12% av materialleverantörer och 26% av konsulter något pågående med klimatneutralt projekt. Vid resultatkonferensen berättade följande byggaktörer om sina projekt som pågår/byggstartar under 2021 (redovisning i enlighet med LFM30:s Klimatdeklaration): Siegel (Mariastugan i Höllviken), Belleville/Nock (Kv Biljetten i Norra Sorgenfri i Malmö), Skanska (Gottorps Hage Bunkeflo i Malmö), P-Malmö (Mobilitetshuset/P-huset i Segepark/Kirseberg i Malmö).

Företagsnivå:

Inför konferensen genomfördes en övergripande resultatenkät inom fyra områden (I.-IV.), vars resultat följer här. Därtill tillkom en fördjupad redovisning för att anslutna skulle redovisa sitt affärserbjudande för perioden 2020 till 2025, och sin verksamhetspåverkan för föregående år (2020). 76% av anslutna, som var ansluten tom dec 2020 (98 av 131), besvarade webbenkäten komplett. 75% av anslutna, som var ansluten tom april 2020 (120 av 160), besvarade webbenkäten komplett (7 besvarade ej webbenkäten komplett).

I. Affärsförflyttning (SEK):
Klimatbudget steg 1. Över 60% (50% år 2020) av alla anslutna har börjat förhålla sig till LFM30s övergripande mål, och börjat beräkna sin verksamhets affärsförflyttning (fastighetsportfölj / affärserbjudande).
Klimatbudget steg 2. Över 60% har börjat förbättra, där konsultaktörer i genomsnitt ligger något efter.
Klimatbudget steg 3. Över 50% har börjat jämföra oss utifrån bäst möjlig teknik och målgränsvärde till andra (Metod steg 3), där konsultaktörer i genomsnitt ligger något efter.

II. Affärsförflyttning (CO2e):
Scope 1-3: Nästan alla har påbörjat mäta och de flest har påbörjat att minska sina egna verksamhetsutsläpp (scope 1-3).
Byggherrar. 29 av 37 (inkl Malmö stad) som bygger nya byggnader har mätt sitt nuläge 2020 (694 000 m2; 211 000 ton CO2e) och målvärde 2025 (63000 ton; 30% mindre). Utsläpp motsvarar om alla Malmöiter flyger tor Malmö-Paris 22 gr under ett år.
Andra byggaktörer. Ca hälften har kvantitativt och/eller kvalitativt besvarat 2020/2025. Det har varit lite utmanande att ta fram kvantitativa indikatorer.

III. LFM30 delstrategier:
Över 90% av alla anslutna har löpande börjat integrera LFM30s olika delstrategier och delmål i sitt vardagliga arbete

IV. Vår egen färdplan / verksamhetsplan
Över 80% av alla anslutna har tagit fram sin egen Färdplan / integrerat LFM30:s färdplan in i sin egen målstyrning

Inför konferensen genomfördes en resultatenkät inom fyra områden. Nedan ser ni resultaten.

Övergripande mål Grad av affärsförflyttning (SEK)

 • Alla: Över 50% har börjat förhålla sig till LFM30s övergripande mål, och börjat mäta sin verksamhets affärsförflyttning (fastighetsportfölj / affärserbjudande)
 • Byggherrar: 60% av alla byggherrar, och 50% av entreprenörer har kommit en bit på vägen med sitt klimatneutralt projekt

Övergripande mål Grad av affärsförflyttning (CO2e)

 • Alla: Över 85 % har börjat mäta sitt CO2e nuläge för 2020, samt börjat identifiera gränsvärde för utsläpp och vad det innebär att nå halvväggs till 2025.

Delmål – LFM30 strategier/delmål

 • Alla: Över 80% har löpande börjat integrera LFM30s olika delstrategier och delmål i sitt vardagliga arbete

Delmål – inom egna verksamhet

 • Alla: Över 70% har tagit fram sin egen Färdplan / integrerat LFM30:s färdplan in i sin egen målstyrning

Projektnivå:

LFM30:s Metod för Klimatbudget på projektnivå gäller formellt från 1 januari 2022. Test med 15 projekt och ca 20 involverade byggaktörer påbörjades våren 2020 i AG3:s Klimatberäkningsstugan för nyproduktion av byggnader.

Inför konferensen genomfördes en enkel separat redovisning av status av det klimatneutrala projektet, vars resultat följer här. 60% av alla byggherrar, och 50% av entreprenörer (frivilligt; inkluderat byggande arkitekter / materialleverantörer) har kommit en bit på vägen med sitt klimatneutrala projekt

Företagsnivå:

Inför konferensen genomfördes en resultatenkät inom fyra områden (I.-IV.), vars resultat följer nedan. Vid detta tillfälle hade LFM30 122 anslutna bolag. 73 av dessa besvarade huvudenkäten, dvs 60%.

I. Affärsförflyttning (SEK):
Klimatbudget steg 1. Över 50% av alla anslutna har börjat förhålla sig till LFM30s övergripande mål, och börjat beräkna sin verksamhets affärsförflyttning (fastighetsportfölj / affärserbjudande).

II. Affärsförflyttning (CO2e):
Alla: Över 85 % har börjat mäta sitt CO2e nuläge för 2020, samt börjat identifiera gränsvärde för utsläpp och vad det innebär att nå halvväggs till 2025.

III. LFM30 delstrategier:
Alla: Över 80% har löpande börjat integrera LFM30s olika delstrategier och delmål i sitt vardagliga arbete

IV. Vår egen färdplan / verksamhetsplan
Alla: Över 70% har tagit fram sin egen Färdplan / integrerat LFM30:s färdplan in i sin egen målstyrning.

Pressrelease: februari 2020

Martin Erlandsson
IVL Svenska Miljöinstitutet:

’LFM30 hjälper byggbranschen att nå klimatmålen med ny metod’

– LFM30:s åtagande är betydligt tuffare än lagen om klimatdeklaration för nya byggnader som börjar gälla från och med januari 2022.

Ladda ned pressreleasen

LFM30: metodik för att beräkna och redovisa anslutnas klimatlöfte består av ett antal olika dokument, som är godkända av LFM30:s ledning. Två gånger per år beräknas nya versioner släppas: jan-feb och augusti.

Under 2021 utvecklas metodiken och dokumenten vidare, bl a avseende:

 • B6
 • Negativa utsläpp
 • Byggnader ROT (Renovering Ombyggnad Tillbyggnad)
 • Anläggning Nytt och ROT

LFM30:s metod för klimatberäkning

Så mäts och redovisas klimatlöftet
(Sidan uppdateras löpande)

Metod för klimatbudget

LFM30:s huvuddokument (version 1.6) som beskriver hur LFM30 beräknar och redovisar sitt klimatlöfte.

Klimatlöftet – översikt

Så här beräknar och redovisar vi vårt LFM30:s klimatlöfte (version 1.6).

.

Kriteriedokument | Projektnivå

Kriteriedokument (version 1.6) till LFM30:s Metod för klimatbudget som beskriver kriterier på projektnivå för hur LFM30 beräknar och redovisar sitt klimatlöfte. Dokumentet kan användas som upphandlingskrav i det enskilda projektet.

Kriteriedokument | Företagsnivå

Kriteriedokument (version 1.6) till LFM30:s Metod för klimatbudget som i detalj beskriver kriterier på företagsnivå för hur LFM30 beräknar och redovisar sitt klimatlöfte. Dokumentet kan användas som upphandlingskrav i det enskilda projektet.

Fördjupningsdokument

Modell för bedömning av svenska byggnaders klimatpåverkan. Författare: Martin Erlandsson, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Dokumentet är en akademisk rapport kopplad till Vinnova-projektet Klimatberäknings- affärs- och kompetensplattform för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030, 2019-2021.

Fördjupningsdokument

Kompensation av klimatskuld inom LFM30 (version 1.0). Författare: Kenneth Möllersten, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Dokumentet är en akademisk rapport kopplad till Vinnova-projekten Klimatberäknings- affärs- och kompetensplattform för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030, samt Standardisering av klimatberäkningsmetod för bygg- & anläggningssektorn.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com