Vår resa

Resultat och klimatredovisning

Resultat av LFM30:s arbete

Redovisning – företagsnivå och projektnivå

Samtliga anslutna har åtagit sig att redovisa sin förflyttning varje år. Här nedan kan ni ta del av de årliga resultaten. Under 2021 är fokus på byggnader och nyproduktion. Under 2022 kompletterar vi med anläggning och renovering av befintliga byggnader.

Delmål_LFM30_utan_text

Inför konferensen genomfördes en resultatenkät inom fyra områden. Nedan ser ni resultaten.

Övergripande mål Grad av affärsförflyttning (SEK)

 • Alla: Över 50% har börjat förhålla sig till LFM30s övergripande mål, och börjat mäta sin verksamhets affärsförflyttning (fastighetsportfölj / affärserbjudande)
 • Byggherrar: 60% av alla byggherrar, och 50% av entreprenörer har kommit en bit på vägen med sitt klimatneutralt projekt

Övergripande mål Grad av affärsförflyttning (CO2e)

 • Alla: Över 85 % har börjat mäta sitt CO2e nuläge för 2020, samt börjat identifiera gränsvärde för utsläpp och vad det innebär att nå halvväggs till 2025.

Delmål – LFM30 strategier/delmål

 • Alla: Över 80% har löpande börjat integrera LFM30s olika delstrategier och delmål i sitt vardagliga arbete

Delmål – inom egna verksamhet

 • Alla: Över 70% har tagit fram sin egen Färdplan / integrerat LFM30:s färdplan in i sin egen målstyrning
 • Sammanfattning status – anslutnas uppfyllelse av sitt klimatlöfte (ny resultatenkät)
 • Status på aktörers redovisning av sitt klimatlöfte för nuläge 2020 till målvärde 2025 (redovisas vt 2021)
 • Kort video/sammanfattning från konferensen

Styrande dokument – föreningen:

Strategiska dokument för ledning och styrelse som stöd i det operativa arbetet:

 • Styrelsens handlingsplan
 • Verksamhetsplan (inkl organisationsplan och finansieringsplan)
 • Plan för medlemsvård
 • Kunskapsplan

Pressrelease – februari 2020

’LFM30 hjälper byggbranschen att nå klimatmålen med ny metod’

Martin Erlandsson
IVL Svenska Miljöinstitutet:

– LFM30:s åtagande är betydligt tuffare än lagen om klimatdeklaration för nya byggnader som börjar gälla från och med januari 2022.

Ladda ned pressreleasen

Dokument

Så mäter och redovisar vi LFM30:s klimatlöfte

LFM30: metodik för att beräkna och redovisa anslutnas klimatlöfte består av ett antal olika dokument, som är godkända av LFM30:s ledning.

Under 2021 utvecklas metodiken och dokumenten vidare, bl a avseende:

 • B6
 • Negativa utsläpp
 • Byggnader ROT (Renovering Ombyggnad Tillbyggnad)
 • Anläggning Nytt och ROT.

 

Huvuddokument

LFM30:s huvuddokument (version 1.5) som beskriver hur LFM30 beräknar och redovisar vårt klimatlöfte. Dokument beskriver kriterier för beräkning och redovisning av LFM30:s klimatlöfte, på företagsnivå och projektnivå.

Kortversion

Så här beräknar och redovisar vi vårt LFM30:s klimatlöfte (version 1.5).

.

Kravdokument | Projektnivå

Kravdokument (version 1.5) till LFM30:s huvuddokument som beskriver kriterier mer i detalj hur LFM30 beräknar och redovisar sitt klimatlöfte. Dokumentet beskriver detaljerade kriterier på projektnivå och kan användas som upphandlingskrav i det enskilda projektet.

Kravdokument | Företagsnivå

Kravdokument (version 1.5) till LFM30:s huvuddokument som beskriver kriterier mer i detalj hur LFM30 beräknar och redovisar vårt klimatlöfte. Dokumentet beskriver detaljerade kriterier på företagsnivå och kan användas som upphandlingskrav i det enskilda projektet.

Metoddokument

Biobaserade byggnadsmaterial och cirkulärt byggande (version 1.4). Författare: Paulien Strandberg-de Bruijn, Lunds universitet.

Dokumentet är en akademisk rapport kopplad till Vinnova-projektet Klimatberäknings- affärs- och kompetensplattform för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030, 2019-2021.

Metoddokument

Kompensation av klimatskuld inom LFM30 (version 1.0). Författare: Kenneth Möllersten, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Dokumentet är en akademisk rapport kopplad till Vinnova-projekten Klimatberäknings- affärs- och kompetensplattform för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030, samt Standardisering av klimatberäkningsmetod för bygg- & anläggningssektorn.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com